Andere cursussen

De groep ‘Andere cursussen’ is ingedeeld in zeven interessegebieden. In de rechterkolom staat bij de cursus vermeld of het een dag- of een avondcursus is, en/of in welke periode (najaar, voorjaar). Naast de cursussen zijn er ook workshops.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus/workshop die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Creativiteit
 
Journalistiek schrijven

Levensverhaal schrijven

Levensverhaal schrijven vervolg

Mandala tekenen

Schilderen en tekenen

 
Najaar – avond

Najaar – avond

Voorjaar – avond

Dagcursus – najaar en voorjaar

Dagcursus – najaar en voorjaar

Cultuur
 
Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis woensdagavond

Lezerskring

 
Dagcursus – najaar en voorjaar

Najaar – avond

Dagcursus – najaar en voorjaar

Geesteswetenschappen
 
Mindfulness

Gnosis/ Nag Hammadi

Hooggevoeligheid en relaties

Leer anders denken en kijken

Praktisch filosoferen over het goede leven

Praktisch filosoferen met een lach

Snellezen, geheugentraining en mindmappen

Vind jezelf

 
Voorjaar – avond

Najaar, en 3 lessen in het voorjaar – avond

Najaar – avond

Workshop najaar avond

Najaar – avond

Voorjaar – avond

Najaar – avond

Workshop, najaar – avond

Mens en maatschappij
 
Conflicten, hoe ga je er mee om?

Eerlijke economie

Meer of minder Brussel

Netwerken, dat is net werken

 
Workshop, najaar – avond

Najaar – avond

Najaar – avond

Workshop, najaar – avond

Muziek / Zang
 
Seniorenkoor De Hoef

 
Najaar + voorjaar – dinsdagochtend

Natuurwetenschappen
 
Sterrenkunde

 
Najaar – avond

Spiritualiteit
 
Handleeskunde

Numerologie

 
Voorjaar – avond

Najaar – avond