Andere cursussen

De groep ‘Andere cursussen’ is ingedeeld in zeven interessegebieden. In de rechterkolom staat bij de cursus vermeld of het een dag- of een avondcursus is, en/of in welke periode (najaar, voorjaar). Naast de cursussen zijn er ook workshops.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus/workshop die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Creativiteit
 
Mandala tekenen

Schilderen en tekenen

Basiscursus fotografie

 
Dagcursus – najaar en voorjaar

Dagcursus – najaar en voorjaar

Avondcursus – najaar

Cultuur
 
Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis woensdagavond

Lezerskring

 
Dagcursus – najaar en voorjaar

Avondcursus – najaar

Dagcursus – najaar en voorjaar

Geesteswetenschappen
 
Mindfulness

Gnosis Lichtende bakens in de tijd

Hooggevoeligheid en relaties

Praktisch Filosoferen met een lach

Praktisch Filosoferen over het goede leven

Snellezen, geheugentraining en mindmappen

 
Avondcursus – najaar en voorjaar

Avondcursus – najaar en voorjaar

Avondcursus – najaar

Avondcursus – voorjaar

Avondcursus – najaar

Avondcursus – najaar

Mens en maatschappij
 
Eerlijke economie

 
Avondcursus – najaar

Muziek / Zang
 
Seniorenkoor De Hoef

 
Najaar en voorjaar – dinsdagochtend

Spiritualiteit
 
Handleeskunde

Tarot

 
Avondcursus – voorjaar

Avondcursus – najaar