Russische iconen in kunsthistorische context

In 988 introduceerde grootvorst Vladimir het Byzantijnse christendom in Kiev. Deze doop van Rusland leidde tot een toename van contacten tussen de steden Kiev en Constantinopel, zowel op commercieel, als op cultureel gebied. Byzantijnse kunstenaars leerden hun Russische collega’s hoe ze iconen konden schilderen en architecten uit Constantinopel. En assisteerden bij de bouw van de eerste christelijke kerken op Russische bodem.
De Russen toonden zich ontvankelijk voor functie en schoonheid van de Byzantijnse iconen, en ontwikkelden geleidelijk hun eigen stijlen en scholen in centra als Kiev, Novgorod, Vladimir, Suzdal en Moskou.
In deze cursus bestuderen  we mozaïeken, fresco’s en iconen,  alsook de kerken, kathedralen en kloosters waarvoor ze vervaardigd werden. De verschillende scholen en veel voorkomende iconografische typen komen achtereenvolgens aan de orde: een en ander geplaatst in de context van de tijd. Het geheel wordt geïllustreerd met beeldmateriaal en muziek.
De cursus Russische iconen bestaat uit 6 lessen in het voorjaar. De zesde les is in overleg een excursie naar het Iconenmuseum in Kampen

Cursusprogramma
11 januari Introductie: Byzantijns erfgoed;Kievs Rusland (988-1240)
25 januari Twee noordelijke iconencentra: Novgorod enPskov.
8 februari Transfer of Power naar Soezdalia: Tartaarse Juk (1240-1480)
1 maart St.Sergius of Radonezh: De opkomst van Moskou.
15 maart Iconen in het nieuwe St. Petersburg.
29 maart Excursie: In overleg een excursie naar het Ikonenmusuem in Kampen. Kosten voor eigen rekening.
Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Russische iconen
De cursus Russische iconen start dinsdag 11 januari 2022, 19.30 uur en en verder tweewekelijks op 25 januari, 8 februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart .
Prijs: De cursusprijs van de cursus Russische iconen € 80,– voor 5 lessen van 2 uur.
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt door de docent aangeleverd.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar
Docent: dr.Inge Wierda, kunsthistorica
tel. 06-80169865
e-mail: iswierda@gmail.com