Astrologie

Deze cursus gaat niet door

Astrologie staat vol in de belangstelling. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in wat de stand van de Zon, de Maan en de overige planeten je kan vertellen over persoonlijkheid en lotgevallen. Van jezelf, of van de partner, vrienden, familieleden en collega’s.
Maar astrologie kan ook helpen om de betekenis van belangrijke gebeurtenissen, privé of openbaar, te begrijpen. Belangrijke momenten hebben allemaal hun eigen betekenis, die je met behulp van de astrologie op het spoor kunt komen.

Opzet van de cursus

Astrologie heeft een rijke geschiedenis. Historisch is het één van de zeven vrije kunsten: de vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en universiteiten. Astrologie heeft dus al een eeuwenlange staat van dienst.
Maar het vak staat niet stil en mede met behulp van moderne informatietechnologie komt er steeds meer inzicht en kennis beschikbaar. Via grootschalige data-analyses ontstaat bovendien ook het eerste voorzichtige, statistische bewijs dat astrologie ‘echt klopt’, dat wil zeggen verklarende, voorspellende waarde heeft.

In zes wekelijkse cursusavonden gaan we in vogelvlucht de belangrijkste begrippen behandelen en daarnaast ook veel oefenen. Theorie wordt steeds tastbaar gemaakt met behulp van concrete horoscopen, van bekende persoonlijkheden maar ook van markante gebeurtenissen uit de actualiteit of van wat langer geleden. Iedere cursist krijgt als onderdeel van het programma ook zijn of haar eigen geboortebeeld om zelf (buiten de lesavonden) het geleerde op toe te kunnen passen.

 

Praktische cursusinformatie
   
Inschrijven:
De cursus start maandag 26 september om 19.00 uur en verder op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober. 
Prijs: De cursusprijs van Astrologie bedraagt € 91,– voor 6 lessen van 2 uur.
Lesmateriaal: De cursus is online . Niet verplicht maar aanbevolen is de aanschaf van de Astro Worx app (zowel voor Apple als voor Android beschikbaar). Kosten ca. 10€. De inhoud van de cursus kan op onderdelen nog worden aangepast.
Locatie: online
Docent: Dhr. Michael Bruijn Astrologie
e-mail: m.f.bruyn@planet.nl