Astrologie

Astrologie staat vol in de belangstelling. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in wat de stand van de Zon, de Maan en de overige planeten je kan vertellen over persoonlijkheid en lotgevallen. Van jezelf, of van de partner, vrienden, familieleden en collega’s.
Maar astrologie kan ook helpen om de betekenis van belangrijke gebeurtenissen, privé of openbaar, te begrijpen. Belangrijke momenten hebben allemaal hun eigen betekenis, die je met behulp van de astrologie op het spoor kunt komen.

Opzet van de cursus

Astrologie heeft een rijke geschiedenis. Historisch is het één van de zeven vrije kunsten: de vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en universiteiten. Astrologie heeft dus al een eeuwenlange staat van dienst.
Maar het vak staat niet stil en mede met behulp van moderne informatietechnologie komt er steeds meer inzicht en kennis beschikbaar. Via grootschalige data-analyses ontstaat bovendien ook het eerste voorzichtige, statistische bewijs dat astrologie ‘echt klopt’, dat wil zeggen verklarende, voorspellende waarde heeft.

In zes wekelijkse cursusavonden gaan we in vogelvlucht de belangrijkste begrippen behandelen en daarnaast ook veel oefenen. Theorie wordt steeds tastbaar gemaakt met behulp van concrete horoscopen, van bekende persoonlijkheden maar ook van markante gebeurtenissen uit de actualiteit of van wat langer geleden. Iedere cursist krijgt als onderdeel van het programma ook zijn of haar eigen geboortebeeld om zelf (buiten de lesavonden) het geleerde op toe te kunnen passen.

Lesprogramma
17 januari Introductie; Zonnestelsel, geschiedenis van de astrologie, introductie Dierenriem en Planeten, Ephemeriden, De rol van Plaats en Tijd
24 januari De horoscoop; toepassingen, meer over de dierenriem, dekanaten, Tekens; kwaliteiten en elementen.
31 januari De planeten; omloopsnelheid en betekenis, de Zon en de Maan, de Maanfasen, wetenschappelijke status quo astrologie: inleiding
07 februari De overige planeten en hun betekenis; Aspectenleer, Huizen, tekens en heersers, Ascendant, Descendant, Midhemel en IC, de Vier Kwadranten, Wetenschappelijke status qua astrologie: vervolg
14 februari Bijzondere planetoïden en rekenkundige punten; Chiron, Lilith/Zwarte Maan, de Maanknopen, prognoses via transits
21 februari Astrologie en studie- en beroepskeuze; eerste verkenning, Astrologie en partnerschap, eerste verkenning, Presentatie cursisten, een eigen duiding horoscoop naar keuze.
Praktische cursusinformatie
   
Inschrijven: Inschrijven Astrologie
Astrologie start maandag 17januari 2022, online, 19.00 uur.
Prijs: De cursusprijs van Astrologie bedraagt € 91,– voor 6 lessen van 2 uur.
Lesmateriaal: Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van internet. Aanbevolen wordt een laptop of een smartphone mee te nemen. Niet verplicht maar aanbevolen is de aanschaf van de Astro Worx app (zowel voor Apple als voor Android beschikbaar). Kosten ca. 10€. De inhoud van de cursus kan op onderdelen nog worden aangepast.
Locatie: thuis
Docent: Dhr. Michael Bruijn Astrologie
e-mail: m.f.bruyn@planet.nl