Astrologie

Astrologie staat vol in de belangstelling. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in wat de stand van de Zon, de Maan en de overige planeten je kan vertellen over persoonlijkheid en lotgevallen. Van jezelf, of van de partner, vrienden, familieleden en collega’s.
Maar astrologie kan ook helpen om de betekenis van belangrijke gebeurtenissen, privé of openbaar, te begrijpen. Belangrijke momenten hebben allemaal hun eigen betekenis, die je met behulp van de astrologie op het spoor kunt komen.

Astrologie heeft een rijke geschiedenis. Historisch is het één van de zeven vrije kunsten: de vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en universiteiten. Astrologie heeft dus al een eeuwenlange staat van dienst.
Maar het vak staat niet stil en mede met behulp van moderne informatietechnologie komt er steeds meer inzicht en kennis beschikbaar. Via grootschalige data-analyses ontstaat bovendien ook het eerste voorzichtige, statistische bewijs dat astrologie ‘echt klopt’, dat wil zeggen verklarende, voorspellende waarde heeft.

In zes wekelijkse cursusavonden gaan we in vogelvlucht de belangrijkste begrippen behandelen en daarnaast ook veel oefenen. Theorie wordt steeds tastbaar gemaakt met behulp van concrete horoscopen, van bekende persoonlijkheden maar ook van markante gebeurtenissen uit de actualiteit of van wat langer geleden. Iedere cursist krijgt als onderdeel van het programma ook zijn of haar eigen geboortebeeld om zelf (buiten de lesavonden) het geleerde op toe te kunnen passen.

Lesprogramma
10 januari Introductie – tekens van de Dierenriem – elementen en kwaliteiten – de planeten – geschiedenis van de astrologie – wetenschappelijke status
17 januari De Zon en de Maan – de Maanfasen – de andere planeten en hun betekenis – Aspectenleer
24 januari Het Huizensysteem – Huizen, tekens en heersers – Ascendant, Descendant, Midhemel en IC – de Vier Kwadranten
31 januari Bijzondere planetoïden en rekenkundige punten: Chiron, Lilith / Zwarte Maan, de Maanknopen, Midpoints
7 februari Prognoses / ontwikkelingen in de tijd: Transits – Progressies – Solar returns – 7 jaars cycli (Münchener Rhythmenlehre)
14 februari Astrologie en studie- en beroepskeuze – Astrologie en partnerschap
Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Astrologie
Astrologie start maandag 10 januari 2022, 19.00 uur.
Prijs: De cursusprijs van Astrologie bedraagt € 91,– voor 6 lessen van 2 uur.
Lesmateriaal: U hoeft geen lesmateriaal aan te schaffen.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar
Docent: Dhr. Michael Bruijn Astrologie
e-mail: m.f.bruyn@planet.nl