De geestelijke aard van de mens

Voor allen die naar waarheid en verdieping zoeken van hun geestelijk leven

Wat is het doel van mijn leven, de zin van het leven? Waarom gaat het zoals het gaat hier op aarde? Hoe vrij zijn wij en welke plaats nemen wij in binnen de orde van het universum? Deze en andere vragen komen bij ons op. Geen van deze vragen zal onbeantwoord blijven, als je je via deze leerzame  bijeenkomsten verdiept in de relatie tussen lichaam, ziel en geest, hemel en aarde, leven en dood…

In de elf-delige serie boeken van Jacob Lorber over het openbare leven van Jezus én in de serie boeken van Neale Walsch over het tijdgewricht waarin wij nu leven, wordt uitgebreid bij dit alles stilgestaan; met name bij de bestemming van de mens en hoe hij zijn leven het beste kan inrichten.

Voor wie verlangt naar meer diepgang en de samenhang van het leven wil begrijpen, heeft deze cursus veel te bieden. Op de avonden worden vooral uit Lorber teksten gelezen en besproken over:

‘De zelfbeschikking van de ziel. De mens als onvergankelijk wezen. De verhouding tussen de wezens en de universele intelligentie. Redenen voor de verscheidenheid in de schepping op aarde. De samenstelling van de menselijke ziel. Wezen en doel van de materie. Sterven en het voortleven na de dood. De wedergeboorte van de ziel. Waarom de menselijke ziel zelfstandig haar volmaaktheid moet bereiken. De samenhang van lichaam, ziel en geest. De uitstralende levenssfeer van de ziel,’ alsmede enkele verhalen uit het N.T. die daarmee te maken hebben.

De onderwerpen die aan bod komen werpen een helder licht op de geestelijke aard van de mens en de vraag: Wie ben ik en wat doe ik hier? Deze vraag heeft alles te maken met het innerlijk Zelf, met het vinden van innerlijke wijsheid en waarheid in relatie tot wat het leven ons voorhoudt. Nieuwe inzichten geven de mogelijkheid het leven anders te benaderen en je kijk op de mensheid en de wereld eventueel bij te stellen.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven geestelijke aard van de mens
Geestelijke aard van de mens: op dinsdagavond 20.35 uur; lesdata: dinsdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 12 en 26 maart, 9 en 16 april 2024.
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 95,00 voor 8 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: Het cursusmateriaal, kosten € 20,–, wordt door de docent verzorgd.
Dit dient door u bij de eerste les afgerekend te worden bij de docent.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Dhr. A. Martens
tel. 0226 313 456
e-mail: w2hve@telfort.nl