Ecologisch tuinieren


Tuinieren is een recreatieve bezigheid waarbij de productiviteit bedoeld is voor eigen gebruik. Het beste resultaat boekt u met planmatig werken, met een individueel teeltplan. Hierbij ligt het accent op de eigen groenteteelt, bloementeelt is ondersteunend aan de groenteteelt.
Wie succesvol ecologisch wil tuinieren bedrijft zijn tuinhobby met respect voor, en gebruikmakend van, de wetten van de Natuur. U krijgt kennis en inzicht op welke wijze u uw samenwerking met de natuur succesvol maakt. De natuur is vergelijkbaar met een huishouding en gericht op haar voortbestaan. In de mate dat u haar huishouding respecteert en haar voortbestaan ondersteunt bent u zeker succesvol in ecologisch tuinieren. En brengt uw tuin gezonde en smaakvolle producten voort.
Ecologisch tuinieren vraagt om inzicht in de bodem, in het bodemleven en in bemesting. U maakt kennis met zgn. “signaalplanten”, (u noemt dat nu nog onkruid!) maar iedere plant draagt een signaal, een boodschap met zich mee in dienst van het succes van uw tuin. Sommige signaalplanten helpen u om insecten en ziekten te voorkomen of te bestrijden.
Het cursusdeel “gewasverzorging” omvat de beschrijving van meer dan 70 verschillende groenten. Daarbij worden de rassen, teeltmethoden en – combinaties, bemestingseisen, ziekten en problemen besproken. Ook de teelt in potten en zakken komt aan de orde. (Tiny Gardens!)
Preventie en het bestrijden van aandoeningen en ziekten komen uitgebreid aan de orde. Vanuit ecologisch standpunt staat preventie centraal en, indien nodig, is bestrijding biologisch. Chemicaliën zijn niet aan de orde.
Na iedere les ontvangt u de uitgebreide PowerPointpresentatie als naslag in uw mailbox.

Over de docent: Wil van Veen heeft als tuinbouwadviseur ervaring in grootschalige (tropische) tuinbouw en in de moestuin als amateurtuinder. Hij onderhoudt met zijn vrouw een moestuin bij een Alkmaarse Amateur Tuinvereniging. Hij verzorgde cursussen en praktijklessen voor de leden van zijn vereniging.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Ecologisch tuinieren
De lessen staan gepland op woensdag 19.00 – 21.00 uur op 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december 2022, 11 en 25 januari en 8 februari 2023. Deze cursus is vol.
Ecologisch tuinieren 2. De lessen staan gepland op woensdag 19.00 – 21.00 op 5 oktober, 2, 16 en 30 november, dinsdag 13 december, 18 januari, 1, 15 en 22 februari en 8 en 15 maart. Deze cursus is vol.
Prijs: De kosten voor een cursus van 10 lessen van 2 uur zijn € 143,00.

In overleg met de cursisten worden er praktijklessen ingepland.

Lesbenodigdheden: Aantekenmateriaal
Locatie: OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar
Docent: Wil van Veen
e-mail: wilvanv1@gmail.com