Eerlijke economie

Eerlijke economie

In deze cursus van vier lessen bespreken we de visie van belangrijke hedendaagse denkers op grote, hedendaagse economische problemen: klimaatverandering, bankencrisis en oneerlijke globalisering. We bespreken auteurs die juist ook hoopvolle, fundamentele oplossingen bepleiten.
Deelnemers doen kennis op over een eerlijke economie. En ontwikkelen hun eigen visie hierover. Voor de pauze presenteert de docent telkens een belangrijke denker of auteur. Na de pauze volgt dan de bespreking door de deelnemers.
Het gaat bijvoorbeeld over: Wat verwacht ik van een eerlijke economie? Wat is een goed evenwicht tussen werken en vrije tijd? Hoe kan ik zelf bijdragen aan een eerlijke economie? Welke gewenste veranderingen moeten op politiek- of zelfs wereldniveau aangepakt worden?

Aan de orde komen thema’s als: Is economische groei voorwaarde voor een duurzame toekomst? Hoe kan een kringloopeconomie eruit zien? Waarom neemt de ongelijkheid toe? Welke alternatieven zijn er voor het huidige financiële stelsel? Hoe kan de opbrengst van de globalisering eerlijker verdeeld worden? Welke krachten belemmeren de vorming van een eerlijke economie?

Bij voldoende belangstelling zijn er aansluitend nog 4 bijeenkomsten.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Eerlijke economie
Najaar 2017 Eerlijke Economie: vier lessen op woensdagavond 19.00 uur – 21:00 uur; woensdag 4, 11 en 18 oktober en woensdag 1 november.
 
Voorjaar 2018 Inschrijven Eerlijke Economie
De cursus Eerlijke Economie is een vervolg op de cursus van het najaar.
Eerlijke Economie: vier lessen op woensdagavond 19.00 uur – 21:00 uur; woensdag 17, 24 en 31 januari 2018 en woensdag 7 februari 2018.
 
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 60,00 voor vier lessen van twee uur.
Lesmateriaal: Het cursusmateriaal, kosten € 2,50, wordt door de docent verzorgd.
Dit dient door u bij de eerste les afgerekend te worden bij de docent.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Feiko van der Veen
e-mail: Feiko van der Veen
Docent Feiko van der Veen is socioloog, leraar maatschappijleer en was van 2006 tot 2014 gemeenteraadslid voor GroenLinks in Alkmaar. Hij schrijft over eerlijke economie op feikovanderveen.wordpress.com