Eerlijke economie

Eerlijke economie

Deze cursus van vier lessen gaat over de visie van belangrijke denkers op de grote, hedendaagse sociale problemen, die te maken hebben met oneerlijke kanten van onze economie. We bespreken klimaatverandering, bankencrisis en globalisering. En auteurs die juist ook hoopvolle, fundamentele oplossingen daarvan bepleiten.
Deelnemers doen kennis op over eerlijke economie. En ontwikkelen hun eigen visie hierop. De docent bespreekt belangrijke denkers. Daarna volgt groepsdiscussie.
Thema’s: Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering, bankencrisis en de oneerlijke uitkomst van globalisering? Wat is een eerlijke economie? Hoe kan ik zelf bijdragen aan een eerlijke economie? Welke gewenste veranderingen moeten op politiek- of zelfs wereldniveau aangepakt worden?
Discussieonderwerpen: Is economische groei voorwaarde voor een duurzame toekomst? Hoe kan een kringloopeconomie eruit zien? Waarom neemt de ongelijkheid toe? Welke alternatieven zijn er voor het huidige financiële stelsel? Hoe kan de opbrengst van de globalisering eerlijker verdeeld worden? Welke krachten belemmeren de vorming van een eerlijke economie?
Bij voldoende belangstelling zijn er in het voorjaar van 2019 nog vier bijeenkomsten.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Eerlijke economie
Najaar 2018
Inschrijven: Vanwege het te geringe aantal aanmeldingen gaat de cursus Eerlijke Economie in seizoen 2018-2019 niet door.
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 60,00 voor vier lessen van twee uur.
Lesmateriaal: Het cursusmateriaal, kosten € 7,50, wordt door de docent verzorgd.
Dit dient door u bij de eerste les afgerekend te worden bij de docent.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Feiko van der Veen
e-mail: Feiko van der Veen
Docent Feiko van der Veen is socioloog, leraar maatschappijleer en was van 2006 tot 2014 gemeenteraadslid voor GroenLinks in Alkmaar. Hij schrijft over eerlijke economie op feikovanderveen.wordpress.com