Kunstgeschiedenis Voorjaar

In deze cursus bekijken we hoe klassieke en classicistische tendensen langzaam maar zeker hun grip verliezen op de Europese cultuur. Kunstenaars raken gefascineerd door de snel veranderende wereld om hen heen en worden uitgedaagd om een bijpassende nieuwe artistieke vormentaal te ontwikkelen. We bespreken originele kunstenaarsgroepen en individuen uit de 19e eeuw, die volop experimenteerden binnen- en buiten hun atelier. De cursus wordt afgesloten met een vrolijke noot in de vroeg 20ste eeuw. Het een en ander wordt in historische context geplaatst, de context van een zich emanciperende wereld.

We bezoeken 1 kunstmuseum met relevante collecties.

Cursusprogramma
1. Dadaïsme
2. Surrealisme
3. Kunst tijdens terroristische regimes
4. Abstract expressionisme in de VS
5. Cobrakunst en andere naoorlogse kunst
6. Pop art, op art, minimal art
7. Conceptuele kunst, body art en land art
8. Nieuwe media
9. Hedendaagse figuratieve kunst en AI kunst?
10. Excursie

Doel Leergang Kunstgeschiedenis:

Op de Volksuniversiteit Alkmaar bestaat het vak kunstgeschiedenis uit vier blokken. Doel is het kunnen onderscheiden van culturele fasen, stijlperiodes en kunstwerken in de Westerse kunst, en, het kritisch reflecteren daarop. Actieve participatie tijdens de les wordt op prijs gesteld. Voor diegenen die zelf met de stof willen stoeien, is het raadzaam elke les voor te bereiden, of er een klein verslagje van te maken. We bezoeken ook een museum.

Lessen docent:

Elke week zal de docenten een, soms twee college(s) geven. De resterende tijd wordt besteed aan het gezamenlijk bespreken van de stof.

Taken cursisten:

Vooraf inlezen, zie bijpassend onderwerp in je handboek kunstgeschiedenis. Als je geen tijd hebt, kan je het na de les doen.

Maak een korte samenvatting van het thema van elke les tijdens of na de les.
Let wel: Huiswerk maken is niet verplicht

 

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Kunstgeschiedenis dinsdag
De cursus Kunstgeschiedenis start dinsdag 9 januari om 19.30 uur en is verder wekelijks, behalve in de voorjaarsvakantie.

Inschrijven Kunstgeschiedenis woensdag
De cursus Kunstgeschiedenis start woensdag 10 januari om 19.30 uur en is verder wekelijks, behalve in de voorjaarsvakantie.

Prijs: De cursusprijs van de cursus Kunstgeschiedenis is € 160,– voor 10 lessen van 2 uur.
Lesmateriaal:
  • Handboek kunstgeschiedenis naar eigen keuze
  • Hand-outs worden uitgereikt in de les
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar
Docent: dr. Inge Wierda, kunsthistorica (VU Amsterdam, University of Leeds)
tel. 06-80169865
e-mail: iswierda@gmail.com