Mindfulness: ‘De kracht van aandacht’

meditation-3-1441479
Voor mensen die meer rust en regie willen in hun werk en leven.
Mindfulness is een manier of leefwijze om anders om te gaan met zorgen en problemen, met verwachtingen en veranderingen, met stress en perfectionisme. De achtergrondinformatie en oefeningen zijn erop gericht om meer innerlijke ruimte te creëren waardoor spanningen en overtuigingen kunnen worden losgelaten. De verhouding tussen de omringende en innerlijke wereld kan daardoor meer in evenwicht komen. Deze training beoogt door bewustwording en inzicht een belangrijke bijdrage te leveren aan een ontspannen manier van leven.
Centraal staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid en wat ons daarvan afhoudt. De rol die onze gevoelens en gedachten daarin spelen wordt herhaaldelijk belicht. Daar komt gewoonlijk onze stemming en sturing uit voort. Door andere keuzes te maken gaan we anders om met de steeds veranderende stroom van gewaarwordingen.
Mindfulness zet ons ertoe aan om een milde, open en uitnodigende houding te ontwikkelen ten aanzien van onze ervaringen. De cursus stelt ons in staat door oplettendheid anders om te gaan met de gebeurtenissen die plaatsvinden. We nemen intenser en scherper waar, voelen vollediger en zijn meer in harmonie juist door in het moment te blijven. Zo houden we het leven in eigen hand en worden we meester over onszelf. Een training die vruchten afwerpt!

!–Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag op zaterdag 3 september a.s. bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.–>

Mindfulness
Inschrijven: Inschrijven Mindfulness
De cursus Mindfulness is op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. De lesdata zijn: 17 en 31 januari 2023, 14 februari, 14 en 28 maart en dan woensdag 5 april, dinsdag 11 april en woensdag 19 april. Graag op tijd aanwezig zijn i.v.m. de meditaties.
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 117,– voor acht lessen van twee uur.
Lesmateriaal: Het cursusmateriaal, kosten € 45,–, wordt door de docent verzorgd.
Dit dient tijdens de eerste les met hem afgerekend te worden.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar
Docent: Dhr. A. Martens
tel: 0226 313 456.
e-mail: w2hve@telfort.nl