Mindfulness

meditation-3-1441479
Deze training kan door bewustwording en inzicht een belangrijke bijdrage leveren aan een ontspannen en gelukkige manier van leven. Centraal staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid en wat ons daarvan afhoudt. De rol die onze gevoelens en gedachten daarin spelen wordt herhaaldelijk belicht. Daar komt gewoonlijk onze sturing uit voort. Door andere keuzes te maken gaan we anders om met de steeds veranderende stroom van gewaarwordingen. Als we ons niet op ons gemak of gelukkig voelen kan mindfulness uitkomst bieden. Het doel van deze aandachtstraining is erop gericht het bewustzijn te vergroten, zodat we niet langer op reflexmatige wijze op situaties reageren. We zetten onszelf ertoe aan een milde, open en uitnodigende houding te ontwikkelen ten opzichte van onze innerlijke ervaringen. Het beoefenen van mindfulness stelt ons in staat door oplettendheid anders om te gaan met de gebeurtenissen in het hier en nu. We nemen intenser en scherper waar, voelen vollediger en zijn meer in harmonie juist door in het moment te blijven. Zo houden we het leven in eigen hand en zijn we meester over onszelf. Kortom, een training die zijn vruchten afwerpt.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Mindfulness
Oktober 2018 – april 2019
Inschrijven: Vanwege het te geringe aantal aanmeldingen gaat de cursus Mindfulness in seizoen 2018-2019 niet door.
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 125,–  voor negen lessen van twee uur.
Lesmateriaal: Het cursusmateriaal, kosten € 50,–, wordt door de docent verzorgd.
Dit dient tijdens de eerste les met hem afgerekend te worden.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar. /td>
Docent: Dhr. A. Martens
tel: 0226 313 456.
e-mail: A. Martens