Praktisch filosoferen met een lach

garden-of-philosophy-1-1316544
Durf te lachen! Praktisch filosoferen met een lach
Dat filosofen een scherp gevoel voor humor kunnen hebben, is een goed verborgen geheim. In deze cursusreeks maakt u kennis met de lach in de filosofie. We gaan bij grote denkers op zoek naar diepzinnige antwoord op vragen als: Waarom lachen we? Wanneer is iets grappig? Is humor specifiek menselijk? Zijn er grenzen aan een grap? Hoe kan het dat de lach zo goed verkoopt? Waar ligt je voorkeur: bij een grappig of een saai leven?
De cursus biedt ruime gelegenheid aan cursisten een serieuze of grappige inbreng te geven.

Een grap bewijst niets. Voltaire

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Elke cursusavond biedt aan de deelnemers veel ruimte voor eigen inbreng en onderling gesprek.
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Praktisch filosoferen met een lach
Voorjaar 2018
 
Inschrijven Praktisch filosoferen met een lach
Praktisch filosoferen met een lach start dinsdag 16 januari 2018, 19.30 uur. De lessen zijn om de week.
De data zijn 16 en 30 januari, 13 februari en 6 en 20 maart 2018.

De lessen in voorjaar 2018
1.  Aristoteles: Het leven een blijspel?
2.  Erasmus: Lof der Zotheid
3.  Freud: Lachen lucht op
4.  Bergson: Onbewust komisch zijn
5.  Plessner: Met een lach en een traan

Prijs: De cursusprijs bedraagt € 75,00 voor vijf lessen van twee uur.
Lesmateriaal: De docent stelt een reader samen die gratis digitaal ter beschikking wordt gesteld.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Saskia van der Werff, filosoof
tel. 06 1077 6858
e-mail: Saskia van der Werff