Kunstgeschiedenis Voorjaar


In het voorjaar van 2023 vervolgen wij de cursusreeks “Inleiding in de Kunstgeschiedenis” o.l.v. kunsthistoricus Inge Wierda. Daarin wordt een chronologisch overzicht geboden van de Europese kunstgeschiedenis. In deze cursus bespreken we kunst uit de Renaissance, Barok en het Neoclassicisme.

We focussen onze aandacht op de magnifieke kunst van de Renaissance en Barok in Italië en de Nederlanden in twee blokken van drie lessen. Daarna verleggen we onze aandacht naar Zuid-Europese barok en sluiten we af met hoogtepunten uit het Neoclassicisme. We bezoeken twee kunstmusea met relevante collecties.

Cursusprogramma
18 januari Renaissance in Italië
25 januari Renaissance in Italië
1 februari Barok in Italië
8 februari Vlaamse Primitieven
15 februari Gouden Eeuw in de Nederlanden
22 februari Gouden Eeuw in de Nederlanden
8 maart Excursie Rijksmuseum
15 maart Zuid-Europese barok
22 maartr Neoclassicisme
29 maart Excursie museum (o.v.)
Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Kunstgeschiedenis voorjaar
De cursus Kunstgeschiedenis start woensdag 18 januari om 19.30 uur en is verder wekelijks, behalve in de voorjaarsvakantie.
Prijs: De cursusprijs van de cursus Kunstgeschiedenis is € 143,– voor 10 lessen van 2 uur.
Lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt door de docent aangeleverd, kosten 8€, aan de docent te voldoen. Excursies zijn voor eigen rekening.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar
Docent: dr.Inge Wierda, kunsthistorica
tel. 06-80169865
e-mail: iswierda@gmail.com