Wetenschap voor iedereen

Een serie van twaalf wetenschappelijke lezingen


Is het heelal oneindig en heeft het altijd bestaan? Waar komt de materie waar wij, de Aarde en de sterren van gemaakt zijn vandaan? Is er alleen op Aarde leven?
Waar staat de zon aan de hemel in de loop van het jaar en hoe ontstaan de seizoenen?
We behandelen de historie, belangrijke ontdekkingen en ontdekkers die ons inzicht hebben gegeven in het Universum, materie en zonnestelsel en Aardse verschijnselen.

We hoeven niet meer naar knollen te graven en op dieren te jagen. Geldt het ‘survival of the fittest’ eigenlijk nog wel? In welke richting zal de evolutie van de mens dan gaan?
Een aantal erfelijke aandoeningen is niet meer dodelijk dankzij ontwikkelingen in de geneeskunde. Hoe dacht men vroeger dat ziekte ontstond en is (in de nabije toekomst) eeuwig leven mogelijk? Staat Homo sapiens 2.0 voor de deur?
Er is een enorme vooruitgang in de synthetische biologie en genetica. Hoe werkt het inbrengen van een erfelijke eigenschap van bijvoorbeeld bacterie naar plant eigenlijk?

Maar kunnen we wel vertrouwen op de wetenschap? Welke krachten bepalen de richting van onderzoek en maakt de wetenschap dat wat ze claimen eigenlijk wel waar?
In de lezingen bezien we het verleden, heden en toekomst van de wetenschap, evolutie, genetica, geneeskunde.
Dat kunstmatige intelligentie niet alleen toekomstmuziek is, maar ook aanwezig is in de huidige samenleving, is een feit. Robots spelen inmiddels een rol in de economie, zorg, het huishouden en het verkeer. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid en het sociale verkeer? Moeten we waakzaam zijn of zijn veel van onze zorgen onterecht?
Zullen robots het werk van ons overnemen en gaat kunstmatige intelligentie dan ook het denkwerk voor ons doen?

U kunt inschrijven voor alle twaalf lezingen maar u kunt ook opteren voor een keuzekaart voor zes lezingen en de eindlezing. In dat laatste geval kunt u zelf zes lezingen uitkiezen naast de eindlezing.
Ook gaan we naar twee musea: museum Vrolik en Teylers museum.

De 12 lezingen zijn
1. 2 oktober Universum
2. 9 oktober Zonnestelse / materie
3. 16 oktober Aardse verschijnselen / evolutie
4. 30 oktober Evolutie vervolg / materie
5. 6 november DNA
6. 13 november Erfelijkheid
7. 20 november Bent u een mutant?
8. 27 november Geschiedenis van de geneeskunde
9. 11 december Robotica
10. 18 december Wetenschap in strips en schilderkunst
11. 8 januari List en bedrog in de wetenschap
12. 15 januari Totaal overzicht wetenschap en maatschappij

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Serie van 12 wetenschappelijke lezingen
Najaar 2018
Inschrijven: Vanwege het te geringe aantal aanmeldingen gaat de cursus Wetenschap voor iedereen in seizoen 2018-2019 niet door.
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 210,00 voor deze serie van 12 lezingen van twee uur.
Ook kunt u intekenen voor 6 + 1 lezingen. De kosten bedragen dan € 125,00.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Drs. D. F. Schäfer
e-mail: Dick Schäfer