Nederlands – NT2

NT2: Nederlands voor anderstaligen (A0-A1, A1-A2, A2-B1)

U komt wekelijks bij elkaar in een kleine groep op maandag- of woensdagavond. De lessen zijn van 19.00 tot 22.00 uur met een pauze.
Daardoor zijn de cursussen goed in te passen in het dagelijks leven.
Nederlands is de voertaal, maar natuurlijk wordt, indien nodig ter ondersteuning, uitleg in het Engels gegeven.
Het huiswerk bedraagt 3 tot 6 uur per lesweek. Natuurlijk kan dit individueel verschillen.

De indeling van de lesgroepen NT2 A0-A1, NT2 A1-A2 en NT2 A2-B1 komt overeen met de niveau-indeling van het Europees Referentie Kader (ERK). Niveau A0-A1 is het beginnersniveau, gevolgd door A1-A2; niveau A2-B1 is voor half-gevorderden.
Lees meer over het Europees Referentie Kader (ERK).

NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2 (beginners cursussen)
Per lesjaar zijn er twee cursussen (duur: 3 maanden) NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2, in de herfst en in het voorjaar. De eerste serie lessen zijn van oktober t/m december; hiervoor kunt u zich inschrijven tot uiterlijk 1 oktober. De tweede serie is van januari t/m april; hiervoor kunt u zich inschrijven tot uiterlijk 15 januari.

Attentie: de cursussen NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2 leiden NIET op voor de Inburgeringsexamens.
Meer informatie over de Inburgeringsexamens kunt u vinden op de website Inburgeren.

NT2 A2-B1 (half-gevorderden cursus)
De lessen van de cursus NT2 A2-B1 worden gegeven vanaf oktober t/m april.
Bij voldoende belangstelling ook in de periode januari t/m juni.
Deelname aan de Staatsexamens is ‘op eigen initiatief’. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Staatsexamens.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 7 september te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.
Voor de NT2 cursussen die in het voorjaar van 2020 starten is er een extra Open Dag op dinsdag 14 januari 2020, van 19:30 uur tot ca 21:30 uur, in de O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.

Nederlands – NT2
Inschrijven: Inschrijven NT2 A0-A1 najaar NT2 A0-A1 start maandag 30 september 2019.
Inschrijven NT2 A1-A2 Najaar NT2 A1-A2 start woensdag 2 oktober 2019.
Inschrijven NT2 A0-A1 voorjaar NT2 A0-A1 start dinsdag 21 januari 2020.
Inschrijven NT2 A1-A2 Voorjaar  NT2 A1-A2 start maandag 20 januari 2020.
Inschrijven NT2 A2-B1 Najaar NT2 A2-B1 start maandag 30 september 2019.
Inschrijven NT2 A2-B1 Voorjaar NT2 A2-B1 start woensdag 22 januari 2020.
Prijs: NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2: € 275,- voor 11 lesavonden van drie uur.
Het is mogelijk de najaarscursus in één keer te laten incasseren of in twee termijnen (eind september en eind november). Voor de voorjaarscursus zijn de incasso’s eind januari en eind maart.
NT2 A2-B1: € 550,- voor 22 lesavonden van drie uur.
Het is mogelijk de cursus in één keer te laten incasseren of in drie termijnen (eind september, eind november en eind januari). Voor de voorjaarscursus zijn de incasso’s eind januari en eind maart en eind mei.
Lesmateriaal: • NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2:
Nederlands in gang + licentie
. ISBN 978 90 4690 5609. Prijs: € 42,95
Werkschrift Spelling ISBN 978 90 0610 1119 eerste druk 19e oplage Prijs € 6,50
Werkschrift Begrijpend lezen ISBN 978 90 0610 1133 eerste druk 20e oplage Prijs € 6,50
Deze boeken zijn rechtstreeks te bestellen via Intertaal .
• NT2 A2-B1:
Nederlands in actie, boek + website
. ISBN 978 90 4690 2981. Prijs: € 42,95 rechtstreeks te bestellen via Intertaal .
Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. J.C.S.G. Spierings NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2
e-mail: joekespierings@gmail.com
• Dhr. B.A. Rigbers NT2 A2-B1
e-mail: opbouwen@hotmail.com