Nederlands – NT2

NT2, Nederlands voor anderstaligen (A0-A1, A1-A2, A2-B1)

U komt 2x in de week bij elkaar in een kleine groep op maandag- en woensdagavond.
Daardoor zijn de cursussen goed in te passen in het dagelijks leven.
Het spreekt voor zich dat het Nederlands de voertaal is van de NT2 cursus, maar waar nodig wordt daarnaast, ter ondersteuning, een korte uitleg in het Engels gegeven.
Wel moet er veel aandacht besteed worden aan huiswerk: 2 à 3 uur per les. Natuurlijk kan dit individueel verschillen.

De indeling van de lesgroepen NT2 A0-A1, NT2 A1-A2 en NT2 A2-B1 komt overeen met de niveau-indeling van het Europees Referentie Kader (ERK). Niveau A0-A1 is het beginnersniveau, gevolgd door A1-A2 en A2-B1 is voor half-gevorderden.
Lees meer over het Europees Referentie Kader (ERK).

NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2
De cursussen NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2 leiden NIET op voor de Inburgeringsexamens.
Meer informatie over de Inburgeringsexamens kunt u vinden op de website Inburgeren.

NT2 A2-B1
Deelname aan de landelijk georganiseerde Staatsexamens van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is op eigen initiatief.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Staatsexamens.

2017/18: Inschrijven NT2 A0-A1   NT2 A0-A1: vanaf maandag 2 oktober 2017. Maandag en woensdag, 19.00-20.25 uur
Niveau: A0 – A1. Cursus NT2 A0-A1 is voor 1e jaars beginners. U leert Nederlands lezen, spreken en begrijpen voor dagelijks gebruik.
2017/18: Inschrijven NT2 A1-A2   NT2 A1-A2: vanaf maandag 2 oktober 2017. Maandag en woensdag, 20.35-22.00 uur
Niveau A1 – A2. Cursus NT2 A1-A2 is voor 2e jaars beginners. U leert Nederlands lezen, spreken en begrijpen voor dagelijks gebruik.
2017/18: Inschrijven NT2 A2-B1   NT2 A2-B1: vanaf maandag 2 oktober 2017. Maandag en woensdag, 19.00-20.25 uur
Niveau A2 – B1. De cursus NT2 A2-B1 is voor half-gevorderden. Dit is de juiste cursus voor wie het Inburgeringsexamen heeft gedaan. Veel aandacht wordt besteed aan praktische spreekvaardigheid. Aansluitend op deze cursus kunt u het Staatsexamen programma 1 doen, dat gevraagd wordt bij middelbare beroepen en opleidingen.
Deelname aan de examens is niet verplicht.
Prijs: NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2: € 325,- voor 22 lessen.
NT2 A2-B1: € 595,- voor 44 lessen.
Het is mogelijk de cursus in één keer te betalen of in 2 of 3 opeenvolgende termijnen.
Lesmateriaal: • NT2 A0-A1: Boek: Nederlands in gang + licentie. ISBN 9789046905609. Prijs: € 39,50.

• NT2 A1-A2: Boek: CODE Plus deel 2 pakket + licentie. ISBN 9789006815160. Prijs: € 41,70.

• NT2 A2-B1: Boek: CODE Plus deel 3 pakket + licentie. ISBN 9789006815177. Prijs: € 100,20.

Lesmateriaal bestelt u zelf bij de boekhandel of via internet www.intertaal.nl.

Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!

Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. A.A. Draisma Ne-3
e-mail: Mw. A.A. Draisma.
• Mw. J. Spierings Ne-1 en Ne2
e-mail: Mw. J. Spierings