Nederlands – NT2

NT2, Nederlands voor anderstaligen (A0-A1, A1-A2, A2-B1)

U komt 2x in de week bij elkaar in een kleine groep op maandag- en woensdagavond.
Daardoor zijn de cursussen goed in te passen in het dagelijks leven.
Het spreekt voor zich dat het Nederlands de voertaal is van de NT2 cursus, maar waar nodig wordt daarnaast, ter ondersteuning, een korte uitleg in het Engels gegeven.
Wel moet er veel aandacht besteed worden aan huiswerk: 2 à 3 uur per les. Natuurlijk kan dit individueel verschillen.

De indeling van de lesgroepen NT2 A0-A1, NT2 A1-A2 en NT2 A2-B1 komt overeen met de niveau-indeling van het Europees Referentie Kader (ERK). Niveau A0-A1 is het beginnersniveau, gevolgd door A1-A2 en A2-B1 is voor half-gevorderden.
Lees meer over het Europees Referentie Kader (ERK).

NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2 (beginners cursussen)
In het seizoen 2017/2018 zijn er twee cursussen NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2. De eerste serie lessen zijn van oktober t/m december; hiervoor kunt u zich niet meer inschrijven. De tweede serie is van januari t/m april; hiervoor kunt u zich inschrijven tot uiterlijk 15 – 22 januari 2018.
De cursussen NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2 leiden NIET op voor de Inburgeringsexamens.
Meer informatie over de Inburgeringsexamens kunt u vinden op de website Inburgeren.

NT2 A2-B1 (half-gevorderden cursus)
De lessen van de cursus NT2 A2-B1 worden gegeven vanaf oktober t/m april.
Deelname aan de landelijk georganiseerde Staatsexamens van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is op eigen initiatief. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Staatsexamens.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.
Voor de NT2 cursussen die in het voorjaar van 2018 starten, is er een Open Dag op 9 januari 2018, van 19:30 uur tot ca 21:30 uur, in de O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.

Nederlands – NT2
Voorjaar 2018
 
Inschrijven NT2 A0-A1   NT2 A0-A1: vanaf maandag 15 of 22 januari 2018.
Attentie: NT2 A0-A1 is 2 dagen per week, op maandag en woensdag van 19.00 tot 20.25 uur.
Cursus NT2 A0-A1 is voor 1e jaars beginners. U leert Nederlands lezen, spreken en begrijpen voor dagelijks gebruik.
Inschrijven NT2 A1-A2   NT2 A1-A2: vanaf maandag 15 of 22 januari 2018.
Attentie: NT2 A1-A2 is 2 dagen per week, op maandag en woensdag van 20.35 tot 22.00 uur.
Cursus NT2 A1-A2 is voor 2e jaars beginners. U leert Nederlands lezen, spreken en begrijpen voor dagelijks gebruik.
Najaar 2017 + voorjaar 2018
 
  NT2 A2-B1: vanaf maandag 2 oktober 2017 t/m april 2018.
Attentie: NT2 A2-B1 is 2 dagen per week, op maandag en woensdag van 19.00 tot 20.25 uur. De laatste les is op 18 april 2018.
De cursus NT2 A2-B1 is voor half-gevorderden. Dit is de juiste cursus voor wie het Inburgeringsexamen heeft gedaan. Veel aandacht wordt besteed aan praktische spreekvaardigheid.
Aansluitend op de cursus NT2 A2-B1 kunt u het ‘Staatsexamen programma 1’ doen, dat gevraagd wordt bij middelbare beroepen en opleidingen. Deelname aan de examens is niet verplicht.
Prijs: NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2: € 325,- voor 22 lessen.
NT2 A2-B1: € 595,- voor 44 lessen.
Het is mogelijk de cursus in één keer te betalen of in 2 of 3 opeenvolgende termijnen.
Lesmateriaal: • NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2: Nederlands in gang + licentie. ISBN 978 90 4690 5609. Prijs: € 39,50.

• NT2 A2-B1: CODE Plus deel 3 pakket + licentie. ISBN 978 90 0681 5177. Prijs: € 102,45.

Lesmateriaal bestelt u zelf bij de boekhandel of via internet www.intertaal.nl.

Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!

Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. A.A. Draisma NT2 A2-B1
e-mail: Mw. A.A. Draisma.
• Mw. J. Spierings NT2 A0-A1 en NT2 A1-A2
e-mail: Mw. J. Spierings