Seniorenkoor De Hoef

Neon Door de Corona-crises is het nog niet duidelijk wanneer het koor weer kan gaan repeteren.

Het Seniorenkoor de Hoef repeteert elke week onder leiding van zijn dirigent Luc Niekus in de Vrijheidskerk (Hoefplan). Niet alleen zingen, maar ook de bijbehorende juiste ademhaling met de goede houding krijgen de aandacht. Het koor kan nog een aantal nieuwe leden gebruiken.

U kunt zich het gehele jaar door Inschrijven voor het Seniorenkoor De Hoef .

Seniorenkoor De Hoef
Inschrijven: Seniorenkoor De Hoef: op dinsdag 10.00 – 12.00 uur:
• Najaar: van 1 september t/m 15 december (niet op 13 oktober) 2020.
• Voorjaar: van 5 januari t/m 25 mei (niet op 16 februari en 4 mei) 2021.
Prijs: De bijdrage aan het Seniorenkoor De Hoef bedraagt € 75,– per half jaar.
Locatie: De Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a (Hoefplan), 1816 GD Alkmaar.
Inschrijven &
Afmelden:
Opgave voor deelname en afmelden bij de Volksuniversiteit Alkmaar,
via tel. 072 5152 069 of via e-mail: info@vualkmaar.nl
Dirigent: Luc Niekus
tel.: 072 561 1737 / mobiel: 06 4749 3377.
e-mail: l.niekus@upcmail.nl