Seniorenkoor De Hoef

Neon
De koor start dit najaar op dinsdag 6 september.
Het Seniorenkoor de Hoef repeteert elke week onder leiding van zijn dirigent Luc Niekus in de Vrijheidskerk (Hoefplan). Niet alleen zingen, maar ook de bijbehorende juiste ademhaling met de goede houding krijgen de aandacht. Het koor kan nog een aantal nieuwe leden gebruiken.

U kunt zich het gehele jaar door Inschrijven voor het Seniorenkoor De Hoef .

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Seniorenkoor De Hoef: op dinsdag 10.00 – 12.00 uur:
• Najaar: van 6 september t/m 20 december (niet op 18 oktober) 2022.
• Voorjaar: van 10 januari t/m 30 mei (niet op 28 februari en 25 april en 2 mei) 2023.
Opgave voor deelname en afmelden bij de Volksuniversiteit Alkmaar tel. 072 5152 069 of e-mail: info@vualkmaar.nl
Prijs: De bijdrage aan het Seniorenkoor De Hoef bedraagt € 75,– per half jaar.
Locatie: Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.
Dirigent: Luc Niekus
tel.: 072 561 1737 / mobiel: 06 4749 3377.
e-mail: l.niekus@upcmail.nl