Organisatie

Kantoor

Gevestigd: Stationsweg 19A, 1815 CA Alkmaar
Telefoon: 072 515 2069
E-mail: info@vualkmaar.nl
IBAN: NL51 ABNA 0589 3418 63
KvK: 41 23 82 92
Open: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, uitgezonderd feestdagen.
Alleen in de maand september zijn wij na de Open Dag ook op de overige werkdagen ’s ochtends van 10:00 – 12:00 uur bereikbaar.

Bestuur

De Volksuniversiteit Alkmaar wordt beheerd door een stichting met dezelfde naam.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier mensen , die als vrijwilliger het werk voor de stichting doen.

Mw. Lia Soetendal Dhr. Thijs van Empelen Mw. Alice Parmentier
Voorzitter Penningmeester Bestuurslid Secretariaat