Algemene voorwaarden

1. Lesgeld

Uw inschrijving (ook via internet) is tevens een eenmalige incassomachtiging. De inschrijving geldt voor de hele cursus. De incasso vindt plaats binnen twee weken nadat de cursus gestart is.

2. Annuleren van een cursus

Indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is om de cursus doorgang te doen vinden, wordt de cursus geannuleerd en krijgt u daar zo spoedig mogelijk, tenminste één week voor de aanvang van de cursus, bericht van. Er vindt dan geen incasso plaats.

3. Annuleren door de cursist

Indien u besluit na het bericht over de start van een cursus te annuleren, zijn wij genoodzaakt €10,– administratiekosten en de gevolgde lessen in rekening te brengen.

4. Restitutie

In geval van een ernstige calamiteit, die noopt tot een opzegging van de cursus, kan het bestuur beslissen tot een restitutie van het resterende cursusgeld (minus € 10,– administratiekosten).

5. Cursusplaats

De cursussen worden gegeven in het schoolgebouw van de OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11 in Alkmaar, tenzij bij de cursus een andere locatie staat vermeldt.

6. Docenten

Het bestuur houdt zich het recht voor een bepaalde cursus door een andere docent dan vermeld te laten geven.
Heeft u op- en aanmerkingen over het functioneren van een docent, en komt u samen met de docent niet tot een oplossing, dan kunt u via het Contact formulier contact met ons opnemen. Zie eventueel ook bij punt 9. Klachtenregeling.

7. Boeken en lesmateriaal

Boeken en lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij anders vermeldt. Wacht u met aanschaffen tot u zeker weet dat de cursus doorgaat. U krijgt uiterlijk pas twee weken voor aanvang van de cursus van ons bericht, afhankelijk van de belangstelling. Voor aan te schaffen boeken zie de informatie hierover bij de betreffende cursussen en bij de Algemene Lesinformatie

8. Bewijs van Deelname

Na afloop van een taalcursus wordt, indien u de cursus trouw en met belangstelling gevolgd heeft en u dat wenst, door de docent een Bewijs van Deelname uitgereikt.

9. Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken tijdens de cursus daartoe aanleiding geven dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het bestuur van de Volksuniversiteit Alkmaar. U kunt ook een klacht indienen via het Contact formulier. Het bestuur hoort alle partijen en doet binnen vier weken schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

10. Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de lessen en/of excursies of workshops geschiedt op eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit Alkmaar georganiseerde activiteiten.

11. Algemene verordening gegevensbescherming

Voor onze eigen verordening klik op button AVG VU Alkmaar.
Voor de verordening van E-boekhouden, waar onze administratie is ondergebracht, klik op button AVG-E-boekhouden .