Algemene voorwaarden

 1. Lesgeld

Je inschrijving is tevens een eenmalige incassomachtiging. De inschrijving geldt voor de hele cursus. De incasso vindt plaats binnen twee weken nadat de cursus gestart is.

 1. Annuleren van een cursus

Bij onvoldoende aanmeldingen houden wij ons het recht  voor een cursus te annuleren. Als de  cursus wordt geannuleerd,  krijg je daar zo spoedig mogelijk bericht van.

Er vindt dan geen incasso plaats.

 1. Restitutie cursusgeld

Restitutie, na bericht van start cursus is mogelijk, er wordt dan € 15 administratiekosten geïncasseerd.

Restitutie is mogelijk tot 3 weken na aanvang van de lessen, na 3 weken wordt er geen restitutie van het cursusgeld verleend.  Bij annulering van de cursus tot 3 weken na aanvang worden de € 15 administratiekosten en de gevolgde lessen verrekend.

Bij uitzonderingsgevallen houdt het bestuur zich het recht om anders te beslissen.

 1. Uitsluiting

Als een cursist zich misdraag tijdens de lessen en ook daarbuiten tijdens de openingstijden van de school toe geeft, dan kan deze persoon voor de rest van de cursus en/of andere cursussen worden uitgesloten. De beslissing om tot uitsluiting over te gaan wordt genomen na overleg met de meest betrokken docenten. Hiertegen is geen beroep van de cursist mogelijk. De betrokken cursist wordt op de hoogte gebracht en zijn of haar resterende cursusgeld wordt geretourneerd.

 1. Cursusplaats

De cursussen worden gegeven in het schoolgebouw van de OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11 in Alkmaar, tenzij bij de cursus een andere locatie staat vermeldt.

 1. Docenten

Het bestuur houdt zich het recht voor een bepaalde cursus door een andere docent dan vermeld te laten geven.
Heeft u op- en aanmerkingen over het functioneren van een docent, en komt u samen met de docent niet tot een oplossing, dan kunt u via het Contact formulier contact met ons opnemen. Zie eventueel ook bij punt 9. Klachtenregeling.

 1. Boeken en lesmateriaal

Boeken en lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij anders vermeldt. Wacht u met aanschaffen tot u zeker weet dat de cursus doorgaat. U krijgt uiterlijk pas twee weken voor aanvang van de cursus van ons bericht, afhankelijk van de belangstelling. Voor aan te schaffen boeken zie de informatie hierover bij de betreffende cursussen en bij de Algemene Lesinformatie

 1. Bewijs van Deelname

Bewijs van Deelname wordt afgegeven na verzoek, via de docent. Dit bewijs geeft geen enkel recht op inburgeringscursus etc.

 1. Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken tijdens de cursus daartoe aanleiding geven dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het bestuur van de Volksuniversiteit Alkmaar. U kunt ook een klacht indienen via het Contact formulier. Het bestuur hoort alle partijen en doet binnen vier weken schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

 1. Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de lessen en/of excursies of workshops geschiedt op eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit Alkmaar georganiseerde activiteiten.

 1. Algemene verordening gegevensbescherming

Voor onze eigen verordening klik op button AVG VU Alkmaar.
Voor de verordening van E-boekhouden, waar onze administratie is ondergebracht, klik op button AVG-E-boekhouden .

aangepast 30-11-2023