Gnosis

Spirituele Filosofie in het licht van de Gnosis

De grote vragen

´Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Geen uiterlijke (cognitieve) kennis, maar het weten van binnenuit. In die zin is Gnosis even oud als de mensheid. Vanaf zijn oorsprong wordt de mens begeleid door de Gnosis, al werd hij zich dat in de voortgaande evolutie steeds minder bewust.”  Jacob Slavenburg

In 12 lessen behandelen we dit jaar DE GROTE VRAGEN van het leven.

Dit doen we aan de hand van bekende westerse en oosterse filosofen en spirituele leraren. De avonden zijn interactief met voldoende tijd voor uitwisseling.

Gnosis: enkele definities:

1. Diep inzicht
2. Filosofische uitleg
3. Inzicht
4. Kennis
5. Kennis van godsdienstige waarheden
6. Overleg
7. Verborgen kennis
8. De diepere kennis van het hart
9. De samenvatting van de Oer Wijsheid
10. De samenbundeling van alle kennis die verwijst naar het oorspronkelijke.

Filosofie: enkele definities:

1. Filosofie of wijsbegeerte is het streven naar kennis en wijsheid
2. Wetenschap die zich bezighoudt met het wezen van alle dingen
3. Wetenschap van de grensvragen.

De cursus telt in totaal 12 lessen en wordt op woensdag om de week gegeven met uitzondering van schoolvakanties.

De data zijn: 2 oktober, 16 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 18 december 2024 en 8 januari, 22 januari, 5 februari, 26 februari, 12 maart en 27 maart 2025.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op, zaterdag 7 september 2024 te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijving Inschrijven Gnosis
Spirituele Filosofie in het licht van de Gnosis start op woensdag 2 oktober van 19.00 – 21.00 uur.
Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.
Prijs: De totale kosten voor deze cursus van 12 lessen van 2 uur bedragen € 180,00. Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl .
Dhr. René Stevelink
e-mail: r.g.m.stevelink@planet.nl
Dhr. Mark Lindhout
e-mail: m.a.lindhout@planet.nl