Frans

Taal is meer dan spraak; zij geeft inzicht in gewoonten en gebruiken. Waarom gebruikt een Fransman bijvoorbeeld bij het opzetten van zijn tent een “sardine” en nemen wij een “haring”? Ook op zakelijk gebied kent de Fransman andere omgangsvormen dan wij.
Op verschillende niveaus maken wij de Franse taal levend, zodat u wegwijs wordt in Frankrijk en de Franse ziel.

Het niveau van onze cursussen is in lijn met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) voor moderne vreemde talen, dat de bereikte taalbeheersing vaststelt op elk moment van het leerproces. Onze lesmethoden komen overeen met deze niveaus en onze docenten zijn gediplomeerd (Master Frans en Bachelor Frans).

Cursusniveau
Voor een goede indruk van de verschillende niveaus en uitleg over het ERK (Europees Referentie Kader) is het erg belangrijk dat je op onze open dag komt en in samenspraak met de docent ingedeeld wordt. Je bent van harte welkom. Als je niet in staat bent naar deze voorlichting toe te komen en wel een cursus wilt volgen, verzoeken wij je telefonisch contact op te nemen met ons sectiehoofd Isabelle Goutmann (tel. 06 428 149 56), zodat je in de juiste groep wordt ingedeeld.

Studiebelasting
Voor iedere cursus geldt ongeveer drie uur zelfstudie.

De cursus Frans 1 t/m Frans 3 gaat tot niveau A1 van het ERK (Europees Referentie Kader).
De cursus Frans 4 gaat tot niveau A2 (A2/1 basis) van het ERK (Europees Referentie Kader).
In elke cursus worden grammatica, woordenschat, spreek- en luistervaardigheid geleidelijk uitgebreid. Nieuwe cursisten kunnen op elk niveau instappen.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op, zaterdag 7 september 2024 te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Frans 1
Frans 1 start maandag 30 september 2024, 20.35 uur.
Inschrijven Frans 2
Frans 2 start maandag 30 september 2024, 20.35 uur.
Inschrijven Frans 3
Frans 3 start maandag 30 september 2024, 19.00 uur.
Inschrijven Frans 4
Frans 4 start maandag 30 september 2024, 20.35 uur.
Inschrijven Frans 5
Frans 5 start maandag 30 september 2024, 19.00 uur.
Prijs: De prijs voor de cursussen Frans bedraagt € 210,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Frans 1, Frans 2, Frans 3:
Voyages nieuw 1 tekstboek + online-mp3’s. ISBN 978 94 6030 7317.
Voyages nieuw 1 werkboek + online MP3’s. ISBN 978 94 6030 7324.
Deze cursusboeken zijn rechtstreeks te bestellen via Intertaal
• Frans 4 en 5:
Voyages nieuw 2 tekstboek + online-mp3’s. ISBN 978 94 6293 0230.
Voyages nieuw 2 werkboek + online MP3’s. ISBN 978 94 6293 0247.
Deze cursusboeken zijn rechtstreeks te bestellen via Intertaal
Attentie: De boeken pas bestellen nadat je een mail hebt ontvangen dat de cursus doorgaat.

Overig lesmateriaal:  Voor Frans 1, 2, 3, 4 en 5 €3,- te voldoen aan de docent.

Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. Annabelle Fayard, Frans 1 en Frans 5.
• Mw. Isabelle Goutmann, Frans 4, tel.nr. 06 428 149 56 en voor algemene inlichtingen
• Mw. Chantal Roobeek – Rougale, Frans 2
• Mw. Magali Bonnier, Frans 3