Duits

reichstag-1225690In deze cursus leer je de Duitse taal op een attractieve, praktische manier. Vanaf het begin van de cursus hoor, lees en zie je veel Duits en leer je Duitsland en de Duitsers kennen met behulp van kijk- en luisteropdrachten, actuele onderwerpen, voorbeelden van Duitse tradities en gewoonten. Met gerichte spreekoefeningen en gestructureerde taaloefeningen ben je al snel in staat om eenvoudige communicatie te voeren. Afhankelijk van de achtergrond van je Duits kun je je spreekvaardigheid verder uitbouwen.

Duits 1 (A1)
Deze basiscursus is bestemd voor cursisten met weinig of geen kennis van het Duits. Door lees-, luister-, spreek- en schrijfoefeningen werk je gericht aan je eigen vaardigheidsniveau.
Aan het eind van de cursus ben je in staat Duits te spreken, lezen en verstaan op basisniveau.

Duits 3 (A2 – B1)
Sie verstehen schon ganz gut Deutsch und können sich auch in einigen Bereichen gut verständigen? Das werden wir noch weiter ausbauen. Wir arbeiten mit einem Buch aber wir verfolgen auch die aktuellen Geschehnisse. Auf diese Weise wird Ihr Wortschatz schnell größer und Sie erfahren viel über das Leben in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch.


Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 7 september 2024 te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Duits 1
Duits 1 start woensdag 2 oktober 2024, 20.35 uur.
Inschrijven Duits 3
Duits 3 start woensdag 2 oktober 2024, 19.00 uur.
Prijs: De cursusprijs van Duits 1 of 3 bedraagt € 210,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Duits 1:
volgt nog
• Duits 3:
volgt nog
Attentie:
De boeken pas bestellen nadat je een mail hebt ontvangen dat de cursus doorgaat.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: • Mw. Tineke Korver