Duits

reichstag-1225690In deze cursus leert u de Duitse taal op een attractieve, praktische manier. Vanaf het begin van de cursus hoort, leest en ziet u veel Duits en leert u Duitsland en de Duitsers kennen met behulp van kijk- en luisteropdrachten, actuele onderwerpen, voorbeelden van Duitse tradities en gewoonten. Met gerichte spreekoefeningen en gestructureerde taaloefeningen bent u al snel in staat om eenvoudige communicatie te voeren. Afhankelijk van de achtergrond van uw Duits zult u uw spreekvaardigheid verder kunnen uitbouwen.


Duits 2 (A2)
Deze cursus volgt op Duits 1. Tijdens de cursus zal vooral uw spreekvaardigheid worden uitgebreid d.m.v. gerichte onderwerpen en actualiteiten en m.b.v. oefeningen met taalstructuur, het woordgebruik en de “Landeskunde”. De voertaal is overwegend Duits.
Aan het eind van de cursus bent u in staat op uw eigen niveau beter te communiceren in het Duits en zult u merken dat “Deutsch Spaß macht”!


Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 7 september 2024 te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Duits 2
Duits 2 start woensdag 4 oktober 2023, 19.30 uur.

Prijs: De cursusprijs van Duits 2 bedraagt € 210,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Duits 2:
Fantastisch; Arbeitsbuch 2 ISBN 978 94 6325 0627. Prijs: € 22,90
Fantastisch; Kursbuch 2     
ISBN 978 94 6325 0610. Prijs:  € 35,90
De cursusboeken voor Duits 2 kunt u online bestellen of via uw boekhandelaar
Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Mw. Natasja van der Velden