Seniorenkoor ‘De Hoef’

Neon
Het koor start dit najaar op dinsdag 3 september.
Het Seniorenkoor de Hoef repeteert elke week onder leiding van zijn dirigent Luc Niekus in wijkcentrum Overdie. Niet alleen zingen, maar ook de bijbehorende juiste ademhaling met de goede houding krijgen de aandacht. Het koor kan nog een aantal nieuwe leden gebruiken.

U kunt zich het gehele jaar door Inschrijven voor het Seniorenkoor De Hoef .

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Seniorenkoor ‘De Hoef’: op dinsdag 10.00 – 12.00 uur:
• Najaar: van 3 september t/m 17 december (niet op 27 oktober) 2024.
• Voorjaar: van 7 januari t/m 28 mei (niet op 16 februari en 21 april) 2025.
Opgave voor deelname en afmelden bij de Volksuniversiteit Alkmaar tel. 072 5152 069 of e-mail: info@vualkmaar.nl
Prijs: De bijdrage aan het Seniorenkoor De Hoef bedraagt € 75,– per half jaar.
Locatie: Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.
Dirigent: Luc Niekus
tel.: 072 561 1737 / mobiel: 06 4749 3377.
e-mail: l.niekus@upcmail.nl