Organisatie

Kantoor

Gevestigd: Stationsweg 19A, 1815 CA Alkmaar
Telefoon: 072 515 2069
E-mail: VU Alkmaar
IBAN: NL51 ABNA 0589 3418 63
KvK: 41 23 82 92
Open: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, uitgezonderd feestdagen.
Alleen in de maand september zijn wij na de Open Dag ook op de overige werkdagen ’s ochtends van 10:00 – 12:00 uur bereikbaar.

Bestuur

De Volksuniversiteit wordt beheerd door een stichting met dezelfde naam.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf mensen , die als vrijwilliger het werk voor de stichting doen.

Dhr. B. Schwartz Voorzitter
Mw. M.C. Westrup Secretaris
Dhr. M. van Empelen Penningmeester
Dhr. P.F. van Brink Bestuurslid
Mw. L. Haakman Bestuurslid