VU Alkmaar Organisatie

Kantoor

Gevestigd: Stationsweg 19A, 1815 CA Alkmaar
Telefoon: 072 515 2069
E-mail: VU Alkmaar
IBAN: NL51ABNA05893.41.863
Open: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, uitgezonderd feestdagen

Bestuur

Dhr. B. Schwartz Voorzitter
Mw. M.C. Westrup Secretaris
Dhr. M. van Empelen Penningmeester
Dhr. P.F. van Brink Bestuurslid
Mw. L. Haakman Bestuurslid