Organisatie

Kantoor

Gevestigd: Stationsweg 19A, 1815 CA Alkmaar
Telefoon: 072 515 2069
E-mail: VU Alkmaar
IBAN: NL51ABNA05893.41.863
Open: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, uitgezonderd feestdagen.
Alleen in de maand september zijn wij na de Open Dag ook op de overige werkdagen ’s ochtends van 10:00 – 12:00 uur bereikbaar.

Bestuur

Dhr. B. Schwartz Voorzitter
Mw. M.C. Westrup Secretaris
Dhr. M. van Empelen Penningmeester
Dhr. P.F. van Brink Bestuurslid
Mw. L. Haakman Bestuurslid