Duits cursusjaar 2022-2023

reichstag-1225690In deze cursus leert u de Duitse taal op een attractieve, praktische manier. Vanaf het begin van de cursus hoort, leest en ziet u veel Duits en leert u Duitsland en de Duitsers kennen met behulp van kijk- en luisteropdrachten, actuele onderwerpen, voorbeelden van Duitse tradities en gewoonten. Met gerichte spreekoefeningen en gestructureerde taaloefeningen bent u al snel in staat om eenvoudige communicatie te voeren. Afhankelijk van de achtergrond van uw Duits zult u uw spreekvaardigheid verder kunnen uitbouwen.

Duits 1 (A1)
Deze basiscursus is bestemd voor cursisten met weinig of geen kennis van het Duits. Door lees-, luister-, spreek- en schrijfoefeningen werkt u gericht aan uw eigen vaardigheidsniveau.
Aan het eind van de cursus bent u in staat Duits te spreken, lezen en verstaan op basisniveau.
Duits 2 (A2)
Deze cursus volgt op Duits 1. Tijdens de cursus zal vooral uw spreekvaardigheid worden uitgebreid d.m.v. gerichte onderwerpen en actualiteiten en m.b.v. oefeningen met taalstructuur, het woordgebruik en de “Landeskunde”. De voertaal is overwegend Duits.
Aan het eind van de cursus bent u in staat op uw eigen niveau beter te communiceren in het Duits en zult u merken dat “Deutsch Spaß macht”!


Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 3 september a.s. te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Duits 1
Duits 1 start woensdag 28 september 2022, 20.35 uur.
Inschrijven Duits 2
Duits 2 start maandag 26 september 2022, 19.00 uur.
Prijs: De cursusprijs van Duits 1 en Duits 2 bedraagt € 205,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Duits 1:
Duitse Grammatica in kaart gebracht. ISBN 978 90 6675 6182. Prijs: € 6,95.
Berliner Platz 1 NEU A1, Deutsch im Alltag Intensivtrainer. ISBN 978 312 606 0295. Prijs: € 18,45
Berliner Platz 1 Neu, Deutsch im Alltag. Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 1 mit Audio-CD zum Arbeitsbuchteil und “Im Alltag EXTRA”. ISBN 978 312 606 0653, prijs € 22,70.
Cursussenboeken voor Duits 1 kunt u rechtstreeks te bestellen via Intertaal .
• Duits 2:
Berliner Platz Neu in Teilbanden, Lehr- und Arbeitsbuch Teil 2 mit Audio-CD und im ALLTAG EXTRA”. ISBN 978 312 606 0660. Prijs: € 22,70.
Cursussenboeken voor Duits 2 kunt u rechtstreeks bestellen via Intertaal .

Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Dhr. P. van den Hoven Duits 1
e-mail: pwmp57@gmail.com
• Dhr. J. Roemer Duits 2
e-mail: jpnroemer@quicknet.nl