Frans

croissants-2-1512935Taal is meer dan spraak; zij geeft inzicht in gewoonten en gebruiken. Waarom gebruikt een Fransman bijvoorbeeld bij het opzetten van zijn tent een “sardine” en nemen wij een “haring”? Ook op zakelijk gebied kent de Fransman andere omgangsvormen dan wij.
Op verschillende niveaus maken wij de Franse taal levend, zodat u wegwijs wordt in Frankrijk en de Franse ziel.

Het niveau van onze cursussen is in lijn met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) voor moderne vreemde talen, dat de bereikte taalbeheersing vaststelt op elk moment van het leerproces. Onze lesmethoden komen overeen met deze niveaus en onze docenten zijn gediplomeerd (Master Frans en Bachelor Frans).

Cursusniveau
Voor een goede indruk van de verschillende niveaus en uitleg over het ERK (Europees Referentie Kader) is het erg belangrijk dat u op onze open dag komt en in samenspraak met de docent ingedeeld wordt. U bent van harte welkom. Indien u niet in staat bent naar deze voorlichting toe te komen en wel een cursus wilt volgen, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met ons sectiehoofd Isabelle Goutmann (tel. 072 515 1089), zodat u in de juiste groep wordt ingedeeld.

Studiebelasting
Voor iedere cursus geldt ongeveer drie uur zelfstudie thuis en het hebben van een internetverbinding.

De algemene cursus Frans 1 t/m Frans 3 gaat tot niveau A2 (A2/1 basis) van het ERK (Europees Referentie Kader).
In elke cursus worden grammatica, woordenschat, spreek- en luistervaardigheid geleidelijk uitgebreid. Nieuwe cursisten kunnen op elk niveau instappen.

De cursussen Frans 1 en Frans 3 van vorig seizoen, die afgebroken zijn, worden weer voortgezet vanaf waar ze gebleven zijn. Ze heten voor de inschrijving Frans 1 plus en Frans 3 plus.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op, zaterdag 4 september a.s. te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Frans
Inschrijven: Frans 1 Frans 1 start maandag 27 september 2021, 20.35 uur.
Frans 1 plus Frans 1 plus start maandag 27 september 2021, 19.00 uur.
Frans 3 plus Frans 3 plus start maandag 27 september 2021, 20.35 uur.
Prijs: De prijs voor de cursussen Frans bedraagt € 205,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Frans 1:
Voyages nieuw 1 tekstboek + online-mp3’s. ISBN 978 94 6030 7317, prijs € 39,50.
Voyages nieuw 1 werkboek + online MP3’s. ISBN 978 94 6030 7324, prijs € 25,90.
Deze cursusboeken zijn rechtstreeks te bestellen via Intertaal
• Frans 1 plus:
Entre nous 1 tekst/werkboek boek +CD. ISBN 978 94 6325 0191, prijs € 28,90.
Entre nous 1 aanvullend werkboek voor Nederlandstaligen. ISBN 978 94 6325 0184 , prijs € 15,90.
Deze cursusboeken zijn rechtstreeks te bestellen via Intertaal .
• Frans 3 plus:
Voyages nieuw 2 tekstboek + online-mp3’s. ISBN 978 94 6293 0230 , prijs € 39,50.
Voyages nieuw 2 werkboek + online MP3’s. ISBN 978 94 6293 0247, prijs € 25,90.
Deze cursusboeken zijn rechtstreeks te bestellen via Intertaal
Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. P van Soest, Frans 1 plus en 3 plus.
• Mw. I. Goutmann, Frans 1 en voor algemene inlichtingen
tel. 072 515 1089.