Frans

croissants-2-1512935Taal is meer dan spraak; zij geeft inzicht in gewoonten en gebruiken. Waarom gebruikt een Fransman bijvoorbeeld bij het opzetten van zijn tent een “sardine” en nemen wij een “haring”? Ook op zakelijk gebied kent de Fransman andere omgangsvormen dan wij.
Op verschillende niveaus maken wij de Franse taal levend, zodat u wegwijs wordt in Frankrijk en de Franse ziel.

Het niveau van onze cursussen is in lijn met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) voor moderne vreemde talen, dat de bereikte taalbeheersing vaststelt op elk moment van het leerproces. Onze lesmethoden komen overeen met deze niveaus en onze docenten zijn gediplomeerd (Master Frans en Bachelor Frans).

Cursusniveau
Voor een goede indruk van de verschillende niveaus en uitleg over het ERK (Europees Referentie Kader) is het erg belangrijk dat u op onze open dag komt en in samenspraak met de docent ingedeeld wordt. U bent van harte welkom. Indien u niet in staat bent naar deze voorlichting toe te komen en wel een cursus wilt volgen, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met ons sectiehoofd Isabelle Goutmann (tel. 072 515 1089), zodat u in de juiste groep wordt ingedeeld.

Studiebelasting
Voor iedere cursus geldt ongeveer drie uur zelfstudie thuis en het hebben van een internetverbinding.

De algemene cursus Frans 1 t/m Frans 4 gaat tot niveau A2 (A2/1 basis) van het ERK (Europees Referentie Kader).
In elke cursus worden grammatica, woordenschat, spreek- en luistervaardigheid geleidelijk uitgebreid. Nieuwe cursisten kunnen op elk niveau instappen.

2017/18: Inschrijven Frans 1   Frans 1: vanaf maandag 2 oktober 2017, 19.00 uur
2017/18: Inschrijven Frans 2   Frans 2: vanaf dinsdag 3 oktober 2017, 20.35 uur
2017/18: Frans 3 vervalt in seizoen 2017/2018.
2017/18: Inschrijven Frans 4   Frans 4: vanaf dinsdag 3 oktober 2017, 19.00 uur
Prijs: De cursusprijs (voor Frans 1, 2, 3 en 4) bedraagt € 195,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Frans 1 t/m 3
Perspectives nieuw 1 tekstboek + cd. ISBN 978-94-6030244-2. Prijs: € 30,65
Perspectives nieuw 1 werkboek + cd. ISBN 978-94-6030245-9. Prijs: € 19,00

• Frans 4
Perspectives nieuw 2 tekstboek + cd. ISBN 978-94-6030247-3. Prijs: € 31,50
Perspectives nieuw 2 werkboek + cd. ISBN 978-94-6030248-0. Prijs: € 20,00.

Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!

Boeken bestellen gaat het snelst en voordeligst via deze link met Intertaal.

Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. I. Goutmann, tel. 072 515 1089 voor inlichtingen
• Mw. E. van der Grijn, Frans 2 en 4
• Nog niet bekend, Frans 1