Spaans

spanish-style-architecture-3-1213256
Deze pagina bevat nog de gegevens van 2020 en moet nog bijgewerkt worden

Spaans is na Engels de tweede wereldtaal. Veel Nederlanders kiezen voor Spanje als vakantieland. Anderen reizen naar Zuid-Amerika, waar (uitgezonderd Brazilië) Spaans de voertaal is. Ook voor internationale zaken is kennis van de Spaanse taal heel belangrijk.

Spaans 1(a): aan de hand van de methode “Con gusto” wordt de basis gelegd voor eenvoudige conversatie.
Spaans 2(a): vervolg op de cursus Spaans 1. Ook voor instappers met enige basiskennis.
Spaans 3(a): vervolg op Spaans 2. In deze cursus wordt al meer de nadruk gelegd op conversatie.
Spaans 4: deze cursus is vooral op de conversatie gericht en veronderstelt een zeer behoorlijke basiskennis.
De cursussen Spaans 1 en 1a, Spaans 2 en 2a en Spaans 3 en 3a zijn dezelfde cursussen, alleen op een andere dag.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 5 september te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Spaans
Inschrijven: Inschrijven Spaans 1 Deze cursus is vol. U wordt op een wachtlijst geplaatst. Spaans 1 start dinsdag 29 september 2020, 19.00 uur.
Inschrijven Spaans 1a Spaans 1a start woensdag 30 september 2020, 19.00 uur.
Inschrijven Spaans 2   Spaans 2 start dinsdag 29 september 2020, 19.00 uur.
Spaans 2a is geannuleerd.
Spaans 3 is geannuleerd.
Inschrijven Spaans 3a Spaans 3a start woensdag 30 september 2020, 19.00 uur.
Spaans 4 is geannuleerd.
Prijs: De prijs van de cursussen Spaans bedraagt € 195,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Spaans 1(a) en 2:
Con gusto 1 tekstboek en online MP3
. ISBN 978 94 6293 4474. Prijs: € 39,00.
Con gusto 1 werkboek en audio-cd. ISBN 978 94 6030 1223. Prijs: € 35,50.
Deze boeken zijn te bestellen via Intertaal .
Spaans 3a
Nuevo Español en Marcha (Nivel A2) 2 tekstboek en cd
. ISBN 978 94 6293 3989. Prijs: € 28,90.
Nuevo Español en Marcha (Nivel A2) 2 werkboek en cd. ISBN 978 94 6293 3996. Prijs: € 14,60.
Deze boeken zijn te bestellen via Intertaal
Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. I ter Avest Spaans 1a en 2
email: ireneteravest@gmail.com
• Mw. L. Daufenbach Spaans 1
tel. 06 4018 8936.
• Mw. S. Walberg Spaans 3a
e-mail: sanditashus@yahoo.com