Spaans

spanish-style-architecture-3-1213256

Spaans is na Engels de tweede wereldtaal. Veel Nederlanders kiezen voor Spanje als vakantieland. Anderen reizen naar Zuid-Amerika, waar (uitgezonderd Brazilië) Spaans de voertaal is. Ook voor internationale zaken is kennis van de Spaanse taal heel belangrijk.

Spaans 1(a): aan de hand van de methode “Con gusto” wordt de basis gelegd voor eenvoudige conversatie.
Spaans 2(a) : vervolg op de cursus Spaans 1. Ook voor instappers met enige basiskennis.
Spaans 3 : vervolg op Spaans 2. In deze cursus wordt al meer de nadruk gelegd op conversatie.
Spaans 4 : deze cursus is vooral op de conversatie gericht en veronderstelt een zeer behoorlijke basiskennis.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 9 september a.s. te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Spaans 1
Spaans 1 start dinsdag 3 oktober 2023, 19.00 uur.
Inschrijven Spaans 1a
Spaans 1a start woensdag 4 oktober 2023, 19.00 uur.
Inschrijven Spaans 2
Spaans 2 start dinsdag 3 oktober 2023, 20.35 uur.
Inschrijven Spaans 2a
Spaans 2a start woensdag 4 oktober 2023, 20.35 uur.
Inschrijven Spaans 3
Spaans 3 start woensdag 4 oktober 2023, 20.35 uur.
Inschrijven Spaans 4
Spaans 4 start dinsdag 3 oktober 2023, 19.00 uur.
Prijs: De prijs van de cursussen Spaans bedraagt € 210,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Spaans 1 en 1a en 2 en 2a:
Con gusto 1 nieuw tekstboek
. ISBN 978 94 6392 0971. Prijs: € 40,95.
Con gusto 1 nieuw werkboek. ISBN 978 94 6392 0988. Prijs: € 38,50.
Deze boeken zijn te bestellen via Intertaal.
• Spaans 3 en 4:
Con gusto 2 nieuw tekstboek
. ISBN 978 94 6392 0995. Prijs: € 40,95.
Con gusto 2 werkboek. ISBN 978 94 6392 1008. Prijs: € 38,50.
Deze boeken zijn te bestellen via Intertaal.

Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!

Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. T. Tanya R. Fernandez Spaans 1a, 3 en 4
• Mw. I. Koopman-Cobos Spaans 2a
• Mw. S. Walberg Spaans 1 en 2
e-mail: sanditashus@yahoo.com