Spaans

spanish-style-architecture-3-1213256Spaans is na Engels de tweede wereldtaal. Veel Nederlanders kiezen voor Spanje als vakantieland. Anderen reizen naar Zuid-Amerika, waar (uitgezonderd Brazilië) Spaans de voertaal is. Ook voor internationale zaken is kennis van de Spaanse taal heel belangrijk.

Spaans 1(a): aan de hand van de methode “Con gusto” wordt de basis gelegd voor eenvoudige conversatie.
Spaans 2(a): vervolg op de cursus Spaans 1. Ook voor instappers met enige basiskennis.
Spaans 3(a): vervolg op Spaans 2. In deze cursus wordt al meer de nadruk gelegd op conversatie.
Spaans 4: deze cursus is vooral op de conversatie gericht en veronderstelt een zeer behoorlijke basiskennis.
De cursussen Spaans 1 en 1a, Spaans 2 en 2a en Spaans 3 en 3a zijn dezelfde cursussen, alleen op een andere dag.

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 5 september te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Spaans
Inschrijven: Inschrijven Spaans 1 Deze cursus is vol. U wordt op een wachtlijst geplaatst. Spaans 1 start dinsdag 29 september 2020, 19.00 uur.
Inschrijven Spaans 1a Spaans 1a start woensdag 30 september 2020, 19.00 uur.
Inschrijven Spaans 2   Spaans 2 start dinsdag 29 september 2020, 19.00 uur.
Spaans 2a is geannuleerd.
Spaans 3 is geannuleerd.
Inschrijven Spaans 3a Spaans 3a start woensdag 30 september 2020, 19.00 uur.
Spaans 4 is geannuleerd.
Prijs: De prijs van de cursussen Spaans bedraagt € 195,– voor 22 lessen van 1,5 uur.
Lesmateriaal: • Spaans 1(a) en 2:
Con gusto 1 tekstboek en online MP3
. ISBN 978 94 6293 4474. Prijs: € 39,00.
Con gusto 1 werkboek en audio-cd. ISBN 978 94 6030 1223. Prijs: € 35,50.
Deze boeken zijn te bestellen via Intertaal .
Spaans 3a
Nuevo Español en Marcha (Nivel A2) 2 tekstboek en cd
. ISBN 978 94 6293 3989. Prijs: € 28,90.
Nuevo Español en Marcha (Nivel A2) 2 werkboek en cd. ISBN 978 94 6293 3996. Prijs: € 14,60.
Deze boeken zijn te bestellen via Intertaal
Let op: Studieboeken dient u zelf aan te schaffen, vóór aanvang van de cursus, maar pas als bekend is dat de cursus daadwerkelijk doorgaat!
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: • Mw. I ter Avest Spaans 1a en 2
email: ireneteravest@gmail.com
• Mw. L. Daufenbach Spaans 1
tel. 06 4018 8936.
• Mw. S. Walberg Spaans 3a
e-mail: sanditashus@yahoo.com