Ecologisch tuinieren

SUCCESVOL ECOLOGISCH TUINIEREN

Ecologisch tuinieren is een recreatieve bezigheid waarbij de productiviteit bedoeld is voor eigen gebruik. Het beste resultaat boek je met planmatig werken, met een op jouw tuin afgestemd teeltplan. Hierbij ligt het accent op groententeelt. Bloementeelt is ondersteunend aan de groententeelt en gericht op het voorkomen van ziekten en plagen. 

Wie succesvol ecologisch wil tuinieren bedrijft zijn tuinhobby met respect voor en gebruikmakend van de wetten van de natuur. U krijgt kennis en inzicht op welke wijze u uw samenwerking met de natuur succesvol maakt. De natuur is vergelijkbaar met een huishouding en is in zichzelf gericht op haar voortbestaan. In de mate dat u haar huishouding respecteert en haar voortbestaan ondersteunt, bent u zeker succesvol in ecologisch tuinieren. En brengt uw tuin gezonde en smaakvolle producten voort.

Ecologisch tuinieren vraagt om inzicht in de natuur, specifiek in de bodem, in het bodemleven en in bemesting. U maakt kennis met zgn. “signaalplanten”, (u noemt dat nu nog onkruid!) maar iedere plant draagt een signaal, een boodschap met zich mee in dienst van het succes van uw tuin. Sommige signaalplanten helpen u om insecten en ziekten te voorkomen of te bestrijden. 

Preventie en het bestrijden van aandoeningen en ziekten komen uitgebreid aan de orde. Vanuit ecologisch standpunt staat preventie centraal en, indien nodig, is bestrijding louter biologisch. Chemicaliën zijn niet aan de orde. 

Het cursusdeel “gewasverzorging” omvat de beschrijving van meer dan 70 verschillende groenten. Daarbij worden de rassen, teeltmethoden en – combinaties, bemestingseisen, ziekten en problemen beschreven. Ook de teelt in potten en zakken komt aan de orde. (Tiny Gardens!)

Na iedere les ontvangt u de uitgebreide PowerPointpresentatie als naslag in uw mailbox. 

Tien lessen op de woensdagavond, eenmaal in de 14 dagen van 19.00 tot 21.00 uur. De eerste les start op 2 oktober 2024. Met uitzondering van schoolvakanties.

Over de docent:

Wil van Veen heeft als tuinbouwadviseur ervaring in grootschalige (tropische) tuinbouw en in de moestuin als amateurtuinder. Hij onderhoudt met zijn vrouw een moestuin bij een Alkmaarse Amateur Tuinvereniging. 

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 7 september 2024 te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Ecologisch tuinieren 1
De lessen staan gepland op woensdag 19.00 – 21.00 uur op 2 en 16 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2024, 8 en 22 januari, 5 februari, 5 en 19 maart 2025.
Inschrijven Ecologisch tuinieren 1a
De lessen staan gepland op woensdag 19.00 – 21.00 uur op 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 2024, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari 2025.
Prijs: De kosten voor een cursus van 10 lessen van 2 uur zijn € 145,00.
Lesbenodigdheden: Aantekenmateriaal
Locatie: OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar
Docent: Wil van Veen
e-mail: wilvanv1@gmail.com