Gnosis Toen en nu

Gnosis: Toen en nu

´Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Geen uiterlijke (cognitieve) kennis, maar het weten van binnenuit. In die zin is gnosis even oud als de mensheid. Vanaf zijn oorsprong wordt de mens begeleid door de gnosis, al werd hij zich dat in de voortgaande evolutie steeds minder bewust.”                                                                                            Jacob Slavenburg

Taoïsme. De Daodejing van Lao Zi is “de bijbel” van het Taoïsme. Het gaat over Tao en over de kracht die van Tao uitstraalt. “Wij raden u aan: verspil niet langer tijd en energie met het zoeken naar boeken en geschriften van hen van wie u verwacht dat zij u de verlossing zouden kunnen geven. Tao kan niet gezegd en geschreven worden. Tao, de weg, het pad, kan alleen belééfd worden. Tao is overal en bij ieder – in het midden. Dit is het grote wonder van Tao.”

Jan van Rijckenborgh (1896 – 1968)

Griekse denkers: Socrates, Plato en Aristoteles. De basis van de westerse filosofie

Hermes Tresmegistos.  Vader der Filosofen

Mani.  Het manicheïsme was de (onbekende) eerste wereldreligie gesticht door Mani.

De Nag Hammadi geschriften. Sinds hun ontdekking in 1945 hebben deze geschriften (4e eeuw) al heel wat stof doen opwaaien. Ze bevatten namelijk alternatieve interpretaties van Bijbelse verhalen en de rol van Jezus als redder van de mensheid.

De Dode Zee rollen. De Dode Zee-rollen omvatten een collectie van meer dan 900 documenten. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 n.Chr. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 n.Chr. verstopt in de grotten. Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran.

Parsival en het Mysterie van de Graal.  Parsival was een ridder van de legendarische koning Arthur. “Parsival gaat naar het kamp van koning Artus, waar hij als ridder van de Ronde Tafel wordt onthaald. Maar een bode van de graalburcht vertelt hem, dat hij zijn taak moet volbrengen: Anfortas uit zijn lijden helpen en zelf graalkoning worden…“

De cursus telt in totaal 12 lessen en wordt op woensdag om de week gegeven. De data zijn 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november en 13 december 2023 en 10 januari, 24 januari, 7 februari, 28 februari, 13 maart, 27 maart 2024.

Lesprogramma
Gnosis 2023-2024
4 oktober Taoïsme
18 oktober Taoïsme
1 november Taoïsme
15 november Griekse denkers: Socrates, Plato en Aristoteles
29 november Griekse denkers: Socrates, Plato en Aristoteles
13 december Hermes Tresmegistos
10 januari Hermes Tresmegistos
24 januari Mani
7 februari De Nag Hammadi geschriften
28 februari De Nag Hammadi geschriften
13 maart De Dode Zee rollen
27 maart Parsival en het Mysterie van de Graal

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag op zaterdag 7 september 2024 bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijving Inschrijven Gnosis
Gnosis Toen en nu start op woensdag 4 oktober van 19.00 – 21.00 uur.
Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.
Prijs: De totale kosten voor deze cursus van 12 lessen van 2 uur bedragen € 173,00. Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl .
Dhr. René Stevelink
e-mail: r.g.m.stevelink@planet.nl
Dhr. Mark Lindhout
e-mail: m.a.lindhout@planet.nl