Sterrenkunde

Sterrenkunde: een kennismaking

De cursus wordt verzorgd door deskundige leden van de Alkmaarse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde  “Metius”. Het docententeam bestaat uit Piet Cijsouw  (tevens algehele coördinatie), Hans Klein Woud en Hans Dijkstra. Voorkennis is niet nodig, een voortgezette schoolopleiding ook niet, evenmin als kennis van wiskunde en natuurkunde, maar indien u hierover beschikt is dit wel verrijkend. Ook voor nog studerenden is deze cursus geschikt.De cursus wordt met behulp van powerpointpresentaties gegeven, die de deelnemers in digitale vorm toegemaild krijgen. Ook krijgen zij toegang tot een speciale cursistenwebsite met de presentaties en enige andere informatie. Aan het slot van de cursus krijgen zij een memorystick mee met de presentaties, een eenvoudig planetariumprogramma en een aantal gebruikte animaties. De cursus is niet op het waarnemen gericht, maar voor belangstellenden wordt na de cursus een waarneemavond aangeboden.

Wat is het doel van de cursus?

Planeten, sterren, spectra, lichtjaren, sterrenstelsels, supernovae, zwarte gaten, de Hubble constante, de Oerknal en het uitdijend heelal. Deze begrippen komt u vaak tegen in kranten en tijdschriften. Interessant? Ja! Moeilijk? Wel nee! Wanneer u deze cursus volgt kunt u de discussies in de artikelen begrijpen. Uw cursus kan ook de start zijn van een fijne hobby. 

Welke onderwerpen komen er aan de orde?

In de 9 lessen worden veel aspecten van de tegenwoordige astronomie behandeld, waar relevant samen met hun ontwikkelingsgeschiedenis. De voornaamste onderwerpen zijn: zon, aarde, maan en hun onderlinge bewegingen; ons zonnestelsel met de beschrijving van de aard van de planeten, hun banen en hun afstanden; werken met een planetarium-programma; telescopen en beeldvorming daarin, filters, licht en spectroscopie, het Doppler-effect; gebruik van andere delen van het elektromagnetische spectrum, radiosterrenkunde, ons beeld van het Melkwegsterrenstelsel; soorten sterren, Cepheïden en nogmaals afstandsbepalingen; andere sterrenstelsels, de uitdijing van het heelal, de levensloop van sterren en het Hertzsprung-Russeldiagram; novae en supernovae, neutronensterren, pulsars, zwarte gaten, de evolutie van het heelal, de vorming van sterren en sterrenstelsels, inleiding in de speciale relativiteitstheorie en zijn betekenis in de kosmos. Een uitgebreide beschrijving per module staat op de site www.metius.nl .

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag op zaterdag 7 september 2024 bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven Sterrenkunde
Sterrenkunde start maandag 30 september 2024 19.30 uur.
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 135,- voor 9 lessen van 2 uur.
Lesmateriaal: Het cursusmateriaal is digitaal en wordt gratis verstrekt.
Ga voor meer informatie over de inhoud naar: www.metius.nl (onderdeel cursus).
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Een team van docenten van de vereniging Metius, coördinator dhr. P.L. Cijsouw p.l.cijsouw@quicknet.nl .