Gnosis/ Nag Hammadi

Ros orange
Op 16 december 1945 vond Muhammed Ali al-Samman, op zoek naar teelaarde in Nag Hammadi, een kruik met meer dan vijftig oude geschriften. Over een aantal van deze geschriften gaat de cursus Gnosis en Nag Hammadi in negen lessen.
In de ruimste zin betekent gnosis: het intuïtieve weten. Dat innerlijk weten is even oud als de mensheid en niet gebonden aan tijd of cultuur. Meer afgebakend tot ‘gnosticisme’ houdt gnosis een filosofisch-religieus systeem in dat vooral in de eerste eeuwen van onze jaartelling binnen het christendom opbloeide. Twee kernpunten vormen dat gnosticisme dat ook in onze tijd opbloeit: de ware God is niet gelijk aan de schepper-god van hemel en aarde; en in ieder mens is een vonk van die ware God aanwezig. Bewustwording van die Godsvonk verlost de mens uit zijn illusoire wereld die hij in onbewuste staat van zijn als de enige werkelijkheid ervaart.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus/workshop die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de eerstvolgende Open Dag.

Gnosis/ Nag Hammadi
Najaar 2017 + voorjaar 2018
 
Gnosis/ Nag Hammadi op woensdagavond 19.00 – 21.00 uur; startdatum: woensdag 4 oktober 2016. Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.

De lesonderwerpen die in 2017/2018 behandeld zullen worden:
Datum Onderwerp 
04-10-2017 Het vroegste Christendom van 30 tot 70 na Christus
18-10-2017 Nag Hammadi: Evangeliën, brieven, openbaringen, lessen, vertolkingen, handelingen
01-11-2017 Evangelie van Thomas
15-11-2017 Evangelie van Filippus
29-11-2017 Evangelie van Maria
06-12-2017 Evangelie van de Waarheid
10-01-2018 Valentinus en de Pistis Sophia
24-01-2018 Hermes Trismegistos
07-02-2018 Nag Hammadi in het nu: hedendaags gnosticisme
Prijs: De totale kosten voor deze cursus bedragen € 175,00. Aan het begin van de cursus ontvangt u een ringband en aan het einde van elke les ontvangt u een syllabus van de besproken teksten en bronnen.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl . Op een later tijdstip worden de namen van de docenten bekendgemaakt.