Gnosis in alle tijden

Gnosis: het weten van binnenuit
Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Geen uiterlijke (cognitieve) kennis, maar het weten van binnenuit. In die zin is gnosis even oud als de mensheid. Vanaf zijn oorsprong wordt de mens begeleid door de gnosis, al werd hij zich dat in de voortgaande evolutie steeds minder bewust.
Jacob Slavenburg

Deze cursus sluit aan op de afgebroken cursus van afgelopen jaar.

Tao en Gnosis (5 lessen)
De Daodejing (Tao Teh King) van Lao Zi is het basisboek van het Taoïsme. Naast de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld. De Daodejing gaat over Tao en over de kracht die van Tao uitstraalt.

Wij raden u aan: verspil niet langer tijd en energie met het zoeken naar boeken en geschriften van hen van wie u verwacht dat zij u de verlossing zouden kunnen geven. Tao kan niet gezegd en geschreven worden. Tao, de weg, het pad, kan alleen belééfd worden.
Tao is overal en bij ieder – in het midden.
Dit is het grote wonder van Tao.
Jan van Rijckenborgh (1896 – 1968)

Hermes Trismegistos (2 lessen)
Hermes Trismegistos wordt gezien als een oeroude profeet die geheime kennis openbaarde aan de mens, en is de centrale figuur in het hermetisme. Praktische teksten over alchemie, magie en astrologie, maar ook mystieke teksten die moesten leiden tot het verkrijgen van gnosis, zoals het Corpus Hermeticum en de Asclepius.
Hermes is het meest bekend van zijn axioma uit de Smaragden Tafel: “Zo(als) boven, zo (ook) beneden”, verwijzend naar de gelijkstelling van hemel en aarde, van de microkosmos en de macrokosmos.

De Broederschap der Essenen 150 v.Chr. tot 70 n.Chr. (1 les)
Deze gnostieke gemeenschap is door de vondst van de Dode Zeerollen in de belangstelling gekomen. Zij noemden zichzelf Zonen van het licht. Jozef en Maria zowel als Jezus en Maria Magdalena waren ingewijden in de traditie van de Essenen. Van de Essenen werd gezegd dat zij hun zieken genazen met licht en klank.

Parsival en het Mysterie van de Graal (2 lessen)
Parsival was een van de ridders van de legendarische koning Arthur.
.. “ Parsival gaat naar het kamp van koning Artus, waar hij als ridder van de Ronde Tafel wordt onthaald. Maar een bode van de graalburcht vertelt hem,
dat hij zijn taak moet volbrengen: Anfortas uit zijn lijden helpen en zelf graalkoning worden…“

De Broederschap der katharen (2 lessen)
Het optreden van de Katharen in het gebied rond de Middellandse Zee valt samen met de bloeiperiode van de Europese Graalverhalen. Troubadours
vertelden aan vorstenhoven het epos van de Graal en zij bezongen daarbij de goddelijke liefde in mystieke beelden. De Katharen bleven echter niet stil¬ staan bij de verhalende en beschouwende kant. Zij zochten de Graal in een dagelijks toegepaste levenshouding van reinheid en moed.

De cursus telt in totaal 12 lessen en wordt om de week gegeven. De data zijn 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november en 24 november 2021 en 26 januari, 9 februari, 9 maart, 23 maart en 6 april 2022. De twee gemiste lessen worden in overleg met de docent in het rooster ingevoegd.

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag op zaterdag 4 september a.s. bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijving Inschrijven Gnosis
Gnosis in alle tijden op woensdagavond 19.00 – 21.00 uur; startdatum: 29 september 2021.
Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.
Prijs: De totale kosten voor deze cursus van 12 lessen van 2 uur bedragen € 169,00. Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl .
Dhr. René Stevelink
e-mail: r.g.m.stevelink@planet.nl
Dhr. Mark Lindhout
e-mail: m.a.lindhout@planet.nl