Gnosis Naar het hart van de filosofie

Van Wijsheidstromingen naar Innerlijke Wijsheid

Kent u Sophia? Haar naam staat voor “wijsheid” en al meer dan 2500 jaar wordt zij geroemd.
Pythagoras noemde zich als eerste een filosoof. Filosoof betekent letterlijk: liefhebber van wijsheid – hij die Sophia liefheeft.
Vanaf Socrates zijn er door de tijd heen altijd mensen geweest die zich lieten inspireren door Sophia en van haar getuigden. Wat deze mensen bezielde is het onderwerp van deze cursus.
Zij spraken bijna allemaal over de aanwezigheid van een innerlijk weten. Zij noemden het de hoeksteen van hun levensfilosofie.
Zij noemden deze inspiratiebron “gnosis”- Grieks voor “kennis”, ook wel “kennis over de dingen achter de dingen”… Gnosis kan niet aangeleerd worden. Ze is als innerlijke inspiratiebron in ieder mens aanwezig.

De cursus “Van Wijsheidstromingen naar innerlijke wijsheid” laat in tien lessen de weg van de gnosis door de Westerse geschiedenis heen zien.
De cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum. Er is geen voorkennis vereist.
Voor meer informatie over het Lectorium Rosicrucianum zie www.rozenkruis.nl

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag op zaterdag 7 september 2019 bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

 Gnosis Naar het hart van de filosofie
Inschrijven Gnosis
Gnosis Naar het hart van de filosofie op woensdagavond 19.00 – 21.00 uur; startdatum: 2 oktober 2019.
Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.

De lesonderwerpen die in 2019/2020 behandeld zullen worden:
Datum Onderwerp 
02-10-2019 Inleiding
16-10-2019 De Griekse denkers Socrates, Plato en Aristoteles (Griekse mysteriën)
30-10-2019 De oorsprong van de gnosis: de christelijke , joodse en de hermetische gnosis
13-11-2019 De Manicheeërs
27-11-2019 De Bogomielen en Katharen
11-12-2019 Denken en Mystiek in de Middeleeuwen
08-01-2020 Renaissance: wedergeboorte van de Hermetica en Alchemie
22-01-2020 De Klassieke Rozenkruisers
05-02-2020 Verlichting:  Rede of innerlijke Oriëntering?
26-02-2020 Huidige tijd: de kwantumsprong in het Bewustzijn: Aquarius
Prijs: De totale kosten voor deze cursus bedragen € 137,50. Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl .
Dhr. René Stevelink
e-mail: r.g.m.stevelink@planet.nl
Dhr. Mark Lindhout
e-mail: m.a.lindhout@planet.nl