Tao en Gnosis

TaoMysterie van Leven en Dood; Karma en Reïncarnatie.

De Daodejing van Lao Zi is het basisboek van het Taoïsme. Naast de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld. De Daodejing gaat over Tao en over de kracht die van Tao uitstraalt.
In 8 interactieve lessen maak je kennis met de (innerlijke) stilte en wijsheid die van TAO en Gnosis uitgaan.

Dao-de-jing:
道 Tao betekent: weg.
德 Teh (de)betekent: de kracht van Tao.
經 Jing betekent: filosofisch boek.
In gewoon NL: ‘Het boek van Tao en diens Kracht’.
Dit is echter geen intellectueel boek, maar een praktische richtingwijzer voor ieder mens die de innerlijke waarde van Tao wil leren kennen.

Wij raden u aan: verspil niet langer tijd en energie met het zoeken naar boeken en geschriften van hen van wie u verwacht dat zij u de verlossing zouden kunnen geven. Tao kan niet gezegd en geschreven worden. Tao, de weg, het pad, kan alleen belééfd worden.
Tao is overal en bij ieder – in het midden.
Dit is het grote wonder van Tao.
Jan van Rijckenborgh (1896 – 1968)

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag op zaterdag 5 september 2020 bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

 Gnosis Naar het hart van de filosofie
Inschrijven GnosisDeze cursus is vol. U wordt op een wachtlijst geplaatst.
Tao en Gnosis op woensdagavond 19.00 – 21.00 uur; startdatum: 21 oktober 2020.
Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.

De lesonderwerpen die in 2020/2021 behandeld zullen worden:
Datum Onderwerp
21-10-2020 1 TAO – De Daodejing / Tao is in alles / Lao Zi / 4 basiselementen
04-11-2020 2 Tijd en tijdloosheid – Tao en oer-energie / Ons universum / De kracht van Tao / 2 naturen
18-11-2020 3 De Dualiteit – Yin yang, tijd; ruimte / Polariteiten / Vrije energie
03-03-2021 4 Doen en niet-doen – Inzicht in de 10.000 dingen / Nieuw bewustzijn / De weg van de koning / Gesprek met een wijze
17-03-2021 5 Terug tot TAO – In- en uitgaande stroom / Zo boven, zo beneden / Doe het niet-doen / Weg in Tao
31-03-2021 6 Mysterie van leven en dood – Wiel van geboorte en dood / De as van het wiel
14-04-2021 7 Karma – Wat is karma? / Oorzaak en gevolg / Bevrijding van karma
28-04-2021 8 Reïncarnatie – Gnosis en reïncarnatie
Prijs: De totale kosten voor deze cursus bedragen € 112,50. Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl .
Dhr. René Stevelink
e-mail: r.g.m.stevelink@planet.nl
Dhr. Mark Lindhout
e-mail: m.a.lindhout@planet.nl