Gnosis/ Nag Hammadi

Ros orange
Op 16 december 1945 vond Muhammed Ali al-Samman, op zoek naar teelaarde in Nag Hammadi, een kruik met meer dan vijftig oude geschriften. Over een aantal van deze geschriften gaat de cursus Gnosis en Nag Hammadi in negen lessen.
In de ruimste zin betekent gnosis: het intuïtieve weten. Dat innerlijk weten is even oud als de mensheid en niet gebonden aan tijd of cultuur. Meer afgebakend tot ‘gnosticisme’ houdt gnosis een filosofisch-religieus systeem in dat vooral in de eerste eeuwen van onze jaartelling binnen het christendom opbloeide. Twee kernpunten vormen dat gnosticisme dat ook in onze tijd opbloeit: de ware God is niet gelijk aan de schepper-god van hemel en aarde; en in ieder mens is een vonk van die ware God aanwezig. Bewustwording van die Godsvonk verlost de mens uit zijn illusoire wereld die hij in onbewuste staat van zijn als de enige werkelijkheid ervaart.

Open Dag
Voor het seizoen 2017/2018 is de Open Dag op zaterdag 8 september 2018 van 11:00 uur tot 15:00 uur, in de O.S.G. Willem Blaue, Robonsweg 11, Alkmaar.

Gnosis/ Nag Hammadi
Najaar 2017 + voorjaar 2018
 
Gnosis/ Nag Hammadi op woensdagavond 19.00 – 21.00 uur; startdatum: woensdag 4 oktober 2016. Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.
Prijs: De totale kosten voor deze cursus bedragen € 175,00. Aan het begin van de cursus ontvangt u een ringband en aan het einde van elke les ontvangt u een syllabus van de besproken teksten en bronnen.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl . Op een later tijdstip worden de namen van de docenten bekendgemaakt.
 
De lesonderwerpen die in 2017/2018 behandeld zullen worden:
Les Datum Onderwerp 
1 04-10-2017 Het vroegste Christendom van 30 tot 70 na Christus
2 18-10-2017 Nag Hammadi: Evangeliën, brieven, openbaringen, lessen, vertolkingen, handelingen
3 01-11-2017 Evangelie van Thomas
4 15-11-2017 Evangelie van Filippus
5 29-11-2017 Evangelie van Maria
6 06-12-2017 Evangelie van de Waarheid
7 10-01-2018 Valentinus en de Pistis Sophia
8 24-01-2018 Hermes Trismegistos
9 07-02-2018 Nag Hammadi in het nu: hedendaags gnosticisme