Algemene voorwaarden

1. Lesgeld

Uw inschrijving (ook via internet) is tevens een eenmalige incassomachtiging. De inschrijving geldt voor de hele cursus. De incasso vindt plaats op het eind van de maand voorafgaand aan de maand waarin de cursus start.

2. Annuleren van een cursus

Indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is om de cursus doorgang te doen vinden, wordt de cursus geannuleerd en krijgt u daar zo spoedig mogelijk, tenminste één week voor de aanvang van de cursus, bericht van. Er vindt dan geen incasso plaats.

3. Intrekken van de inschrijving

Het intrekken van de inschrijving uwerzijds kan tot 15 dagen vóór aanvang van de cursus. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang van de cursus wordt € 10,– administratiekosten in rekening gebracht.

4. Restitutie

In geval van ziekte kan bij overlegging van een doktersverklaring tot twee weken na aanvang van de cursus restitutie van het cursusgeld (minus € 10,– administratiekosten) plaatsvinden.

5. Cursusplaats

De cursussen worden gegeven in het schoolgebouw van de OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11 in Alkmaar, tenzij bij de cursus een andere locatie is vermeld.

6. Docenten

Het bestuur houdt zich het recht voor een bepaalde cursus door een andere docent dan vermeld te laten geven.

7. Boeken en lesmateriaal

Boeken en lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij anders vermeld. Wacht u met aanschaffen tot u zeker weet dat de cursus doorgaat. U krijgt uiterlijk pas twee weken voor aanvang van de cursus van ons bericht, afhankelijk van de belangstelling. Voor aan te schaffen boeken zie de informatie hierover bij de betreffende cursussen.

8. Getuigschrift

Na afloop van een taalcursus wordt een getuigschrift uitgereikt indien men de cursus trouw en met belangstelling heeft gevolgd.

9. Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het bestuur van de Volksuniversiteit Alkmaar. Het bestuur hoort alle partijen en doet binnen vier weken schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

10. Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de lessen en/of excursies of workshops geschiedt op eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit Alkmaar georganiseerde activiteiten.