Algemene lesinformatie

De avondlessen zijn op maandag, dinsdag en woensdag en worden ’s avonds op de O.S.G. Willem Blaeu (Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar) gegeven, tenzij anders aangegeven. De taallessen zijn over het algemeen 22 lessen van 1,5 uur voor € 195,–.
Het standaardrooster per lesavond ziet er als volgt uit: de eerste reeks lesuren zijn van 19:00 tot 20:35 uur, de tweede reeks lesuren is van 20:35 – 22:00 uur. In onze planning streven wij er ernaar dat u de gehele taalcursus in de achtereenvolgende jaren kunt blijven volgen op steeds dezelfde avond en aanvangstijd.

De lessen overdag worden op diverse locaties gegeven, hetgeen bij de cursussen is aangegeven. Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven.

Volksuniversiteit Alkmaar Seizoen 2017/2018
Herfstvakantie 21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Pasen 1 en 2 april 2018
Meivakantie 28 april 2018 t/m 6 mei 2018
Volksuniversiteit Alkmaar Seizoen 2018/2019
Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 20 april 2019 t/m 5 mei 2019

Alleen voor alle cursussen die op OSG Willem Blaeu worden gegeven geldt ook nog, dat op de avonden dat er een leerlingen- of ouderavond plaats vindt, geen les wordt gegeven. Hierover krijgt u via de docent tijdig bericht.

Aanschaffen boeken

U dient de boeken en lesmateriaal zelf aan te schaffen, tenzij bij de cursus anders beschreven staat. Wacht met aanschaffen totdat u de bevestiging gekregen heeft dat de cursus doorgaat.

U kunt uw boeken bestellen bij de plaatselijke boekhandel (bijv. Van der Meulen in Alkmaar; boekbestellingen vanaf € 15,– worden gratis thuisbezorgd), of via de website Intertaal. Bij sommige talen staat andere aanbieders van het lesmateriaal vermeld.

Inschrijven

U kunt zich op twee manieren inschrijven:
– 24 uur per dag/7 dagen per week via internet: www.vualkmaar.nl.
– Op ons kantoor (Stationsweg 19A, Alkmaar) op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving via e-mail. Deze geeft u verdere informatie, maar is geen garantie dat de cursus doorgaat.
Door het ondertekenen of het verzenden via onze website van een inschrijfformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Alle cursussen zijn aan een minimum en maximum aantal cursisten gebonden. We raden u daarom aan tijdig in te schrijven. Dit om teleurstellingen te voorkomen als een cursus al volgeboekt is, of dat een cursus moet worden afgeblazen vanwege een te geringe belangstelling.
Bij voldoende inschrijvingen laten we u een maand van tevoren weten of de cursus doorgaat.
Wij leggen een wachtlijst aan bij overtekening van de cursus.
Bij (nog) niet voldoende inschrijvingen wachten we tot twee weken vóór aanvang van de cursus en besluiten dan alsnog over het doorgaan of annuleren van de cursus.
Voorbeeld: voor cursussen die begin oktober starten, vindt de beslissingsvergadering hierover gewoonlijk plaats in de derde week van september. Van de uitslag van deze vergadering, het al dan niet doorgaan van de cursus, ontvangt u altijd een bericht. Uiterlijk één week voor de aanvangsdatum van de cursus nemen wij een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van een cursus.

Instromen in een lopende cursus kan uitsluitend in overleg met de docent. Uitzonderingen daargelaten, kan instromen alleen plaatsvinden in de eerste drie lessen. Voorwaarde is dat er plaats is en dat uw (taal)kennis en/of vaardigheden past in het niveau van de groep.