Algemene lesinformatie

De avondlessen zijn op maandag, dinsdag en woensdag en worden ’s avonds op de O.S.G. Willem Blaeu (Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar) gegeven, tenzij anders aangegeven. De taallessen zijn over het algemeen 22 lessen van 1,5 uur voor € 195,–.
Het standaardrooster per lesavond ziet er als volgt uit: de eerste reeks lesuren is van 19:00 tot 20:25 uur, de tweede reeks lesuren is van 20:35 – 22:00 uur. In onze planning streven wij er ernaar dat u de gehele taalcursus in de achtereenvolgende jaren kunt blijven volgen op steeds dezelfde avond en aanvangstijd. Dit is ons streven, maar het is geen garantie.

De lessen overdag worden op diverse locaties gegeven, hetgeen bij de cursussen is aangegeven. Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven.

Volksuniversiteit Alkmaar Seizoen 2018/2019
Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 20 april 2019 t/m 5 mei 2019

Voor de cursussen die op OSG Willem Blaeu worden gegeven geldt ook nog, dat op de avonden dat er een leerlingen- of ouderavond plaats vindt, er geen les wordt gegeven. Hierover krijgt u via de docent tijdig bericht.

Nu heel gemakkelijk boeken bestellen bij Intertaal

U dient de boeken en lesmateriaal zelf aan te schaffen, tenzij bij de cursus anders beschreven staat. Wij raden u aan te wachten met het aanschaffen van de boeken totdat u een bevestiging heeft gekregen dat de cursus doorgaat.
We hebben met Intertaal een afspraak, waardoor zij voor ons een complete boekenlijst van onze boeken hebben en u ze daar direct kunt vinden. Hier de link naar Intertaal en selecteer Volksuniversiteit Alkmaar.
Bij sommige talen staat andere Internet-aanbieders van het lesmateriaal vermeld.
U kunt uw boeken natuurlijk ook bestellen bij de plaatselijke boekhandel.

Inschrijven

U kunt zich op vier manieren inschrijven:
– via voorinschrijving, aan het eind van een cursus
– 24 uur per dag/7 dagen per week via internet: www.vualkmaar.nl
– op ons kantoor*) op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
– tijdens de Open Dag (op 8 september 2018)
*) Stationsweg 19A, Alkmaar

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving via e-mail. Deze geeft u verdere informatie, maar is geen garantie dat de cursus doorgaat.
Door het ondertekenen of het verzenden via onze website van het inschrijfformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Alle cursussen zijn aan een minimum en maximum aantal cursisten gebonden. We raden u daarom aan tijdig in te schrijven. Dit om teleurstellingen te voorkomen als een cursus al volgeboekt is, of dat een cursus moet worden afgeblazen vanwege te geringe belangstelling.
Bij voldoende inschrijvingen laten we u een maand van tevoren weten of de cursus doorgaat.
Wij leggen een wachtlijst aan bij overtekening van de cursus. Schrijf u zich wel in want bij voldoende belangstelling splitsen we de cursus en starten  een parallelle cursus.
Bij (nog) niet voldoende inschrijvingen wachten we tot twee weken vóór aanvang van de cursus en besluiten dan alsnog over het doorgaan of annuleren van de cursus.
Voorbeeld: voor cursussen die begin oktober starten, vindt de beslissingsvergadering hierover gewoonlijk plaats in de derde week van september. Van de uitslag van deze vergadering, het al dan niet doorgaan van de cursus, ontvangt u altijd een bericht. Uiterlijk één week voor de aanvangsdatum van de cursus nemen wij een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van een cursus.

Instromen in een lopende cursus kan uitsluitend in overleg met het bestuur en de docent. Uitzonderingen daargelaten, kan instromen alleen plaatsvinden in de eerste drie lessen. Voorwaarde is dat er plaats is en dat uw (taal)kennis en/of vaardigheden past in het niveau van de groep.