Mindfulness

meditation-3-1441479

Een vriendelijke, realistische manier van omgaan met jezelf en het leven

Cursus Mindfulness: ‘De kracht van aandacht’ 

Voor mensen die meer rust en regie willen in hun werk en leven

-Mindfulness is een manier of leefwijze om anders om te gaan met zorgen en problemen, met verwachtingen en veranderingen, met stress, perfectionisme… De achtergrondinformatie en oefeningen zijn erop gericht om meer innerlijke ruimte te creëren waardoor spanningen en overtuigingen kunnen worden losgelaten. De verhouding tussen de omringende en innerlijke wereld kan daardoor meer in evenwicht komen. Deze aandachtstraining beoogt door bewustwording en inzicht een belangrijke bijdrage te leveren aan een meer ontspannen manier van leven. 

-Centraal staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid en wat ons daarvan afhoudt. De rol die onze gevoelens en gedachten daarin spelen wordt herhaaldelijk belicht. Daar komt gewoonlijk onze stemming en sturing uit voort. Door andere keuzes te maken kunnen we anders omgaan met de steeds veranderende stroom van gewaarwordingen. 

-Mindfulness zet ons ertoe aan om een milde, open en uitnodigende houding te ontwikkelen ten aanzien van onze ervaringen. De cursus stelt ons in staat door oplettendheid anders om te gaan met de gebeurtenissen die plaatsvinden. We nemen intenser en scherper waar, voelen vollediger en kunnen we juist door in het moment te blijven meer in harmonie met onszelf zijn. Zo houden we het leven in eigen hand en worden we meester over onszelf. Een training die vruchten afwerpt! 

Open Dag
Het is aan te raden om onze jaarlijkse Open Dag op, zaterdag 7 september 2024 te bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

Praktische cursusinformatie
Inschrijven: Inschrijven Mindfulness
De cursus Mindfulness is 7x op dinsdagavond en 1x op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
De lesdata zijn: 7 en 21 januari, 4, 12 (woensdag) en 25 februari, 11 en 25 maart en 8 april 2025.
Graag op tijd aanwezig zijn i.v.m. de meditaties.
Prijs: De cursusprijs bedraagt € 120,00 voor acht lessen van twee uur.
Lesmateriaal: Het cursusmateriaal, kosten € 45,-, wordt door de docent verzorgd.
Dit dient door u bij de eerste les afgerekend te worden bij de docent.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docent: Dhr. A. Martens
tel. 0226 313 456
e-mail: w2hve@telfort.nl