Europees ReferentieKader (ERK)

VU Alkmaar taalcursussen en ERK
Veel moderne taalmethoden voor volwassenen zijn opgebouwd vanuit het Europees referentiekader (ERK).

Het Europees ReferentieKader maakt onderscheid in niveaus voor de volgende onderdelen: luisteren, lezen, gesprekken voeren/interactie, spreken/productie, schrijven.

Er worden zes niveaus onderscheiden:

A basis A1 en A2
B midden B1 en B2
C gevorderden C1 en C2

In grote trekken geldt voor de moderne talen cursussen (Duits, Frans, Engels, Italiaans, Portugees, Spaans, Noors, Zweeds) die op de VU Alkmaar worden gegeven het volgende:
Na lesjaar 1 en 2 heeft de cursist (streef)niveau A1 bereikt.
Na lesjaar 3 en 4 heeft de cursist (streef)niveau A2 bereikt.
Voor de conversatielessen wordt ervan uitgegaan dat de cursist minimaal niveau B1 heeft bereikt.

Op onze website staan deze coderingen bij een aantal cursussen tussen haakjes aangegeven. Taaldocenten zullen u tijdens de open dag adviseren bij de vraag welk niveau voor u het meest geschikt is en welke boeken u dient aan te schaffen.

Als voorbeeld geven we een korte omschrijving van het onderdeel spreken per niveau.

Niveaus van het spreken
A1 Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken te beschrijven.
A2 Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan beschrijven.
B1 Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven.
B2 Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen dat betrekking heeft op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.
C1 Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij subthema’s integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.
C2 Ik kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden.

Voor een volledig overzicht kunt de officiële site over de ERK raadplegen: ERK niveaubeschrijvingen.